Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00

Kontakt w sprawie oferty
doradczej:

Kongresy

Od samego początku swojego istnienia Instytut prowadzi własne projekty badawcze dotyczące funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Naszym celem jest dostarczenie osobom zainteresowanym efektywnością pracy szkół rzetelnych danych o stanie oświaty w różnych jej obszarach.

Wybrane projekty badawcze:

👉 Wybrane problemy edukacji w Polsce (2023)
👉 System finansowania zajęć pozalekcyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (grudzień 2011 - luty 2012)
👉 Sytuacja i status zawodowy dyrektorów szkół i placówek oświatowych (luty - lipiec 2011)
👉 Zadania dyrektorów szkół i placówek oświatowych (grudzień 2009)
👉 Organizacja szkół i zarobki dyrektorów 2006 (styczeń 2007)
👉 Niektóre wyniki finansowe placówek oświatowych oraz zarobki nauczycieli w roku 2003 (listopad 2004)