Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00
Szkolenia zamknięte

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych:

Szkołom, przedszkolom, placówkom oświatowym, a także organom je prowadzącym proponujemy organizację szkoleń zamkniętych (stacjonarnych lub zdalnych). Jako wyspecjalizowany, akredytowany ośrodek kształcenia nauczycieli (o zasięgu ogólnopolskim) proponujemy Państwu nie tylko organizację szkoleń na wskazany temat, ale również pomoc w dokonaniu analizy lokalnych potrzeb szkoleniowych. Szkolenia jesteśmy w stanie przeprowadzić praktycznie w dowolnym, uzgodnionym z Państwem terminie i miejscu w kraju.

Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń poświęconych problematyce psychologicznej, prawnej i technikom zarządzania. Szczegółowe propozycje tematów prezentujemy poniżej w zależności od adresatów szkolenia:

  • ok. 97 tys. uczestników szkoleń otwartych, zamkniętych, konferencji i kongresów ogólnopolskich
  • ok. 15 tys. klientów instytucjonalnych - szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i samorządów
  • ponad 60% klientów uczestniczących w szkoleniach wielokrotnie
  • średni wynik ewaluacji szkoleń na poziomie 4,8 w 5 stopniowej skali
  • ok. 8 tys. uczestników szkoleń zdalnych w latach 2020-2024