Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00
Szkolenia zamknięte

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych:

Zachęcamy do przesyłania do nas nie tylko zamówień na realizację szkolenia, ale również informacji o zaobserwowanych problemach lub celach, które chcieliby Państwo osiągnąć za pomocą szkoleń. Informacje takie są bezcenne dla naszych wykładowców. Dzięki nim będą mogli zmodyfikować przekazywane treści i dostosować je precyzyjnie do potrzeb konkretnej grupy odbiorców.

Ośrodek Szkoleniowy Instytutu oferuje szeroki zakres takich szkoleń. Nasi eksperci, praktycy z wieloletnim doświadczeniem w oświacie, są w stanie zrealizować je praktycznie w dowolnym miejscu w kraju (w formule stacjonarnej lub zdalnej - jako warsztat lub webinar).

Obszerny wybór referencji wystawionych przez uczestników naszych szkoleń znajdą Państwo tutaj.

Szkolenia psychologiczne (stacjonarne i online):

 • Anoreksja - moja przyjaciółka, czyli o zaburzeniach odżywiania u dzieci i młodzieży nasilonych przez pandemię
 • Bezpieczeństwo psychologiczne w klasie. Czego potrzebują uczniowie, żeby ucząc się, czuć się dobrze (ze sobą i z innymi)?
 • Bez konfliktów się nie da. Jak reagować na sytuacje konfliktowe w szkole?
 • Budowanie zintegrowanego zespołu klasowego
 • Cyfrowe zagrożenia i uzależnienia, korzystanie z mediów społecznościowych, fonoholizm
 • Depresja u dzieci i młodzieży. Kiedy i jak reagować? Na co zwrócić uwagę? Jak wspierać ucznia z depresją? Praktyczny poradnik dla nauczyciela
 • Depresja uczniów jako skutek przeżywanych traum we wczesnym dzieciństwie a zachowania autodestrukcyjne - samookaleczenia, samobójstwa
 • Dobrostan nauczycieli. Jak zadbać o siebie w trudnych czasach?
 • Jak działać efektywnie i bez wysiłku? Kształtowanie konstruktywnych nawyków
 • Jak pandemia zmieniła ucznia? Aktualne wyzwania dla wychowawców i pedagogów szkolnych
 • Jak radzić sobie z hejtem i jawną nieżyczliwością?
 • Jak radzić sobie z emocjami (własnymi, uczniów i ich rodziców) w czasie kryzysu?
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów? Metoda konstrukcyjnej konfrontacji
 • Jak słuchać, żeby zrozumieć - techniki aktywnego słuchania
 • Jak stawiać sobie realne cele i kształtować nowe nawyki?
 • Jak wspierać rodziców po pandemii?
 • Jak zadawać sobie i uczniom inspirujące pytania
 • Jak zadbać o cyfrową higienę? Profilaktyka e-uzależnień
 • Jak zadbać o siebie i rozmówcę w trakcie trudnej rozmowy - skuteczne techniki komunikacyjne
 • Kompetencje XXI wieku. Koncepcja 4K w szkole
 • Mindset - jak nauczyciele mogą wpływać na motywację i samoregulację uczniów
 • Myślenie krytyczne w edukacji – jak i po co je kształtować?
 • Narzędzia coachingowe w oświacie
 • (Nie)ocenieni - jak ocenianie uczniów niszczy ich motywację, samoocenę i relacje w klasie
 • O co Ci chodzi? - efektywna komunikacja na czterech płaszczyznach
 • Ocenianie z uwzględnieniem dostosowania wymagań edukacyjnych uczniów z uwagi na rodzaj niepełnosprawności i specyficzne trudności w uczeniu się
 • Odporność psychiczna. Jak nauczyciele mogą pomóc budować wewnętrzną siłę ucznia?
 • Osoby z dysforią płciowa w szkole - co nauczyciele powinni wiedzieć
 • Porządek i Harmonia – praca nad dyscypliną w szkole
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - dostosowanie wymagań edukacyjnych z uwzględnieniem różnych rodzajów niepełnosprawności
 • Przemoc w rodzinie czy przemoc domowa? Zmiany w uregulowaniach dotyczących udzielania pomocy dzieciom dotkniętym przemocą i ich konsekwencje dla oświaty
 • Psychologiczne aspekty pracy dydaktyczno - wychowawczej z uczniem – cudzoziemcem w klasie mieszanej. Problemy, wyzwania, praktyczne rozwiązania
 • Skuteczna komunikacja z uczniem i rodzicem w szkole
 • Skuteczne prowadzenie klasy - interwencje nauczyciela w sytuacji łamania zasad przez uczniów
 • Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole – praktyczny poradnik dla nauczyciela
 • Wsparcie ucznia z problememami z identyfikacją tożsamości płciowej
 • Wychowanie w aspekcie metody pozytywnej dyscypliny
 • Wykorzystanie metody Dialogu Motywującego we współpracy z uczniem, rodzicem i grupą
 • Współpraca z rodzicami uczniów sprawiającymi trudności wychowawcze lub wymagających specjalnego kształcenia oraz wychowania
 • Wychowanie przy ekranie - dlaczego higiena cyfrowa jest konieczna do zdrowego funkcjonowania we współczesnym świecie?

👉 Pełna lista tematów

Inne szkolenia (stacjonarne i online; np. prawne):

 • Awans zawodowy nauczycieli
 • Bezpieczeństwo uczniów w szkole – zadania i obowiązki oraz odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela, procedury w sytuacjach kryzysowych
 • Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły
 • Odpowiedzialność prawna nieletnich w zakresie nowych uregulowań prawnych w praktyce szkolnej
 • Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 • Pedagog specjalny w szkole ogólnodostępnej
 • Podstawa programowa a kształtowanie kompetencji kluczowych
 • Praca z uczniem o specyficznych umiejętnościach uczenia się - dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia - dostosowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z przepisami prawa oświatowego
 • Prawne i praktyczne aspekty oceniania. Ocenianie w statucie szkoły
 • Prawne i psycho-pedagogiczne aspekty organizacji wyjść oraz wycieczek szkolnych w świetle aktualnych zmian w zakresie odpowiedzialności nieletnich
 • Prawne i psychologiczno-pedagogiczne trudności w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych w systemie oświaty
 • Przepisy i procedury w SOW i SOSW
 • Standardy ochrony małoletnich - analiza przepisów prawa i działania praktyczne
 • Stosowanie procedur interwencyjnych i kryzysowych w SOW i SOSW
 • Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej – najnowsze przepisy prawa oświatowego
 • Zmiany przepisów w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

👉 Pełna lista tematów

Jeżeli będą Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o przesłanie wstępnego zapytania o szkolenie (za pomocą poniższego przycisku lub na adres e-mail). Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem w celu uzgodnienia szczegółów organizacyjnych i merytorycznych. W zapytaniu prosimy zamieścić:

 • tematykę szkolenia
 • cele szkolenia lub zdiagnozowany problem
 • dane teleadresowe placówki
 • dane osoby kontaktowej
 • preferowany termin/okres realizacji
 • preferowaną godzinę rozpoczęcia zajęć
 • przewidywaną liczbę uczestników
 • preferowaną formę szkolenia (zdalne/stacjonarne)
 • nazwę platformy online, z której Państwo już korzystali