Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00
Szkolenia zamknięte

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych:

Zachęcamy do przesyłania do nas nie tylko zamówień na realizację szkolenia, ale również informacji o zaobserwowanych problemach lub celach, które chcieliby Państwo osiągnąć za pomocą szkoleń. Informacje takie są bezcenne dla naszych wykładowców. Dzięki nim będą mogli zmodyfikować przekazywane treści i dostosować je precyzyjnie do potrzeb konkretnej grupy odbiorców.

Ośrodek Szkoleniowy Instytutu oferuje szeroki zakres takich szkoleń. Nasi eksperci, praktycy z wieloletnim doświadczeniem w oświacie, są w stanie zrealizować je praktycznie w dowolnym miejscu w kraju (w formule stacjonarnej lub zdalnej - jako warsztat lub webinar).

Obszerny wybór referencji wystawionych przez uczestników naszych szkoleń znajdą Państwo tutaj.

Szkolenia psychologiczne (stacjonarne i online):

 • Bez konfliktów się nie da. Jak reagować na sytuacje konfliktowe w szkole?
 • Co naprawdę motywuje nas do pracy?
 • Dobrostan dyrektora. Jak zadbać o siebie w trudnych czasach?
 • Empatia i wrażliwość – wartości i kompetencje przyszłości w szkole
 • "Feniks z popiołów" - trening relaksacyjno-uważnościowy dla osób zarządzających
 • Jak działać efektywnie i bez wysiłku? Kształtowanie konstruktywnych nawyków
 • Jak radzić sobie z emocjami (własnymi, uczniów i ich rodziców) w czasie kryzysu?
 • Jak radzić sobie z hejtem i jawną nieżyczliwością?
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów? Metoda konstrukcyjnej konfrontacji
 • Jak słuchać, żeby zrozumieć - techniki aktywnego słuchania
 • Jak stawiać sobie realne cele i kształtować nowe nawyki?
 • Jak zadbać o higienę cyfrową?
 • Jak zadbać o siebie i rozmówcę w trakcie trudnej rozmowy - skuteczne techniki komunikacyjne
 • Kultura feedbacku w szkole - jak poprzez ciągłą informację zwrotną dbać o rozwój i zaangażowanie pracowników?
 • Narzędzia coachingowe w oświacie
 • O co Ci chodzi? - efektywna komunikacja na czterech płaszczyznach
 • Porządek i Harmonia – praca nad dyscypliną w szkole
 • Posłuszny uczeń - czy tego chcemy? O blaskach i cieniach posłuszeństwa w szkole
 • Samoregulacja emocjonalna w pracy dyrektora kluczem do radzenia sobie z wyzwaniami zawodowymi i osobistymi i kształtowania profesjonalnego wizerunku
 • Skuteczna komunikacja z uczniem i rodzicem w szkole
 • "Stres poligonowy" w pracy dyrektora i radzenie sobie z nim - profilaktyka wypalenia zawodowego w codzienności pełnej wyzwań
 • Wychowanie w aspekcie metody pozytywnej dyscypliny
 • Wykorzystanie metody Dialogu Motywującego we współpracy z uczniem, rodzicem i grupą

👉 Pełna lista tematów
👉 Zobacz także - szkolenia dla nauczycieli

Inne szkolenia (stacjonarne i online; np. prawne):

 • Awans zawodowy nauczycieli
 • Bezpieczeństwo uczniów w szkole – zadania i obowiązki oraz odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela, procedury w sytuacjach kryzysowych
 • Finansowanie zadań oświatowych
 • Obowiązki kadrowe dyrektora szkoły - rozwiązanie, wygaśnięcie i zmiana stosunku pracy z nauczycielem
 • Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły
 • Odpowiedzialność prawna nieletnich w zakresie nowych uregulowań prawnych w praktyce szkolnej
 • Pedagog specjalny w szkole ogólnodostępnej
 • Prawo i finanse oświaty niepublicznej
 • Prawa i obowiązki uczniów cudzoziemskich w szkole
 • Prawne i praktyczne aspekty oceniania. Ocenianie w statucie szkoły
 • Prawne i psycho-pedagogiczne aspekty organizacji wyjść oraz wycieczek szkolnych w świetle aktualnych zmian w zakresie odpowiedzialności nieletnich
 • Prawne i psychologiczno-pedagogiczne trudności w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych w systemie oświaty
 • Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i interwencyjnych. Prawne i praktyczne możliwości współpracy między szkołą a Policją
 • Przemoc w rodzinie czy przemoc domowa? Zmiany w uregulowaniach dotyczących udzielania pomocy dzieciom dotkniętym przemocą i ich konsekwencje dla oświaty
 • Standardy ochrony małoletnich - analiza przepisów prawa i działania praktyczne
 • Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej – najnowsze przepisy prawa oświatowego
 • Współpraca z rodzicami uczniów sprawiającymi trudności wychowawcze lub wymagających specjalnego kształcenia oraz wychowania
 • Zatrudnianie nauczycieli - wymagania, kwalifikacje, pensum, formy zatrudnienia
 • Zmiany przepisów w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

👉 Pełna lista tematów
👉 Zobacz także - szkolenia dla nauczycieli

Jeżeli będą Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o przesłanie wstępnego zapytania o szkolenie (za pomocą poniższego przycisku lub na adres e-mail). Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem w celu uzgodnienia szczegółów organizacyjnych i merytorycznych. W zapytaniu prosimy zamieścić:

 • tematykę szkolenia
 • cele szkolenia lub zdiagnozowany problem
 • dane teleadresowe placówki
 • dane osoby kontaktowej
 • preferowany termin/okres realizacji
 • preferowaną godzinę rozpoczęcia zajęć
 • przewidywaną liczbę uczestników
 • preferowaną formę szkolenia (zdalne/stacjonarne)
 • nazwę platformy online, z której Państwo już korzystali