Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00

Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie specjalizuje się w książkach poświęconych problemom prawnym i finansowym w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych. Wydajemy książki dla: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników organów prowadzących szkoły oraz organów nadzoru pedagogicznego, pracowników administracji jednostek oświatowych.

Dotychczas wydane pozycje:

 • Rodzice w szkole. Zadania i uprawnienia (A. Jeżowski)
 • Statut konstytucją szkoły (A. Jeżowski; stan prawny 1 czerwca 2017)
 • Zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej (A. Jeżowski; nakład wyczerpany)
 • Rozważania o pracy rady pedagogicznej (A. Jeżowski, L. Zaleśny; nakład wyczerpany)
 • Decyzje dyrektora szkoły i placówki oświatowej (L. Zaleśny; nakład wyczerpany)
 • Delegowanie uprawnień (E. Halska; nakład wyczerpany)
 • Statut szkoły (A. Jeżowski; nakład wyczerpany)
 • Czas na stowarzyszenie (J. Dżedzyk; nakład wyczerpany)
 • Karta Nauczyciela z omówieniem przepisów towarzyszących (L. Zaleśny; nakład wyczerpany)
 • Finanse w oświacie (A. Jeżowski; nakład wyczerpany)
 • Organizacja szkół i zarobki dyrektorów (raport z badań) (Sz. Więsław; nakład wyczerpany)

Aktualna oferta wydawnicza:

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą wydawniczą. Wszystkie dostępne pozycje można zamówić za pośrednictwem naszej strony. Książki są wysyłane pocztą, a koszty ich wysyłki ponosi wydawnictwo.

👉 Oferta wydawnicza