Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00
Konferencja Instytutu Badań w Oświacie

Data i miejsce szkolenia

Data:
22.05.2024 (17.00-19.00)
Miejsce: online (Zoom)

Edukacja włączająca w szkole - rozwiązania praktyczne

Podczas szkolenia uczestnicy poznają założenia edukacji włączającej, jej podstawę prawną, etapy oceny funkcjonalnej, praktyczne zadania na poszczególnych etapach, problemy w procesie wdrażania i sposoby ich rozwiązania.

Zajęcia odbędą się w godz. 17.00-19.00, na platformie Zoom, w formie wykładu i konsultacji z prowadzącym. Każdy uczestnik otrzyma link dostępowy do szkolenia, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie o udziale. Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 290 zł brutto.

dr Małgorzata Ostrowska

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki - IBE w Warszawie
 • przez 25 lat v - ce dyrektor w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu
 • doradca metodyczny w zakresie organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi
 • doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej
 • wykładowca w WSIiZ w Rzeszowie, PWSWE w Przemyślu, PWSTE w Jarosławiu
 • pedagog/konsultant Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
 • trener w obszarze edukacji
 • ekspert ds. edukacji włączającej, awansu zawodowego nauczycieli
 • trener myślenia krytycznego

22.05.2024 (w godz. 17.00-19.00)

Edukacja włączająca w szkole - rozwiązania praktyczne

 • Założenia edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla wszystkich uczniów
 • Podstawa prawna edukacji włączającej
 • Ocena funkcjonalna w placówce oświatowej – etap diagnozy, budowanie procesu wsparcia i ewaluacji
 • Bariery wdrażania edukacji włączającej – generowanie rozwiązań

 • W trakcie poniższej rejestracji prosimy w każdym przypadku koniecznie zaznaczyć opcję na formularzu zgłoszeniowym: Proszę o wystawienie faktury.
 • W wypadku zgłoszeń grupowych oferujemy rabaty: 10% przy zapisie do 5 osób włącznie oraz 15% przy zapisie od 6 os. Prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem w celu otrzymania specjalnego kodu rabatowego, do wpisania w formularzu zgłoszeniowym. Rabaty nie sumują się.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie konferencji.
 • W wypadku problemów z wyświetlaniem się formularzy rejestracyjnych poniżej prosimy o skorzystanie z adresów:
  👉https://www.ibo.edu.pl/szkolenia/szkolenia.html
  👉lub https://edukacja2024.konfeo.com/pl/groups