Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00
Konferencja Instytutu Badań w Oświacie

Data i miejsce szkolenia

Data:
24.04.2023 i 26.04.2023
(2 moduły; 17.00-19.00)
Miejsce: online (Zoom)

Obowiązki kadrowe dyrektora szkoły i zatrudnianie nauczycieli

Adresatami szkolenia są przede wszystkim dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych, przedszkoli i szkół publicznych wszystkich typów.

Szkolenie odbędzie się w formule zdalnej i będzie obejmowało 2 poniższe spotkania, które mogą Państwo wybrać pojedynczo lub zapisać się na wszystkie. Zajęcia odbędą się każdorazowo w godz. 17.00-19.00, na platformie Zoom, w formie wykładu i konsultacji z prowadzącym. Każdy uczestnik otrzyma link dostępowy do poszczegołnych modułów szkoleniowych, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie o udziale. Koszt uczestnictwa to 330 zł brutto (udział we wszystkich modułach) lub 190 zł brutto (udział w pojedynczym module).

Bogusława Wojtczak

 • autorka książki „Prawo oświaty niepublicznej”
 • nauczyciel, wieloletni dyrektor szkoły, szkoleniowiec, doradca ministra edukacji (w 2013 r.)
 • wykładowca na studiach zarządzania oświatą
 • promotor zmian w szkolnictwie zawodowym (certyfikat MEN)
 • egzaminator OKE
 • współpracuje ze szkołami niepublicznymi i zawodowymi w zakresie prawa oświatowego
 • autorka artykułów o tematyce oświatowej, komentarzy, analiz, procedur i wzorów
 • ekspert prawa oświatowego LEX Wolters Kluwer
 • członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty
 • trener i psychoterapeuta Gestalt

Cele:

 • Omówienie przepisów związanych z rozwiązaniem oraz zmianą stosunku pracy, a także okoliczności powodujących wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem w publicznej jednostce systemu oświaty
 • Przedstawienie m. in. zadań dyrektora szkoły i procedur związanych z wypowiedzeniem nauczycielowi stosunku pracy oraz stosowania przepisów prawa w praktyce

Program:

 • Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania
 • Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony, na czas nieokreślony
 • Forma i termin rozwiązania stosunku pracy (w tym skrócony okres wypowiedzenia, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy)
 • Ochrona stosunku pracy i ograniczenie dopuszczalności wypowiadania stosunku pracy
 • Rozwiązanie umowy o pracę a awans zawodowy nauczyciela
 • Zmiana stosunku pracy, w tym porozumienie zmieniające, przeniesienie nauczyciela
 • Wygaśnięcie stosunku pracy

Cele:

 • Omówienie zasad nawiązania stosunku pracy z nauczycielem na gruncie ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy Prawo oświatowe (w tym warunki, które musi spełniać nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy)
 • Przedstawienie m. in. zadań dyrektora szkoły w zakresie ustalania kwalifikacji i pensum zatrudnianego nauczyciela, a także określania obowiązkowych stanowisk w szkole/przedszkolu

Program:

 • Formy nawiązania stosunku pracy na podstawie ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy – Prawo oświatowe (w tym rodzaje umów, zatrudnienie na podstawie mianowania)
 • Obowiązki pracownika i pracodawcy związane z nawiązaniem stosunku pracy w placówce oświatowej.
 • Wymagania wobec nauczycieli, określenie kwalifikacji.
 • Ustalenie pensum, w tym pensum łączone.
 • Zatrudnienie a stopień awansu zawodowego.
 • Przekształcenie umowy o pracę w zatrudnienie na podstawie mianowania

 • W trakcie poniższej rejestracji prosimy w każdym przypadku koniecznie zaznaczyć opcję na formularzu zgłoszeniowym: Proszę o wystawienie faktury.
 • W wypadku zgłoszeń grupowych oferujemy rabaty: 10% przy zapisie do 5 osób włącznie oraz 15% przy zapisie od 6 os. Prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem w celu otrzymania specjalnego kodu rabatowego, do wpisania w formularzu zgłoszeniowym. Rabaty nie sumują się.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie konferencji.