Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00
Konferencja Instytutu Badań w Oświacie

Data i miejsce szkolenia

Data:
03.10.2023 (17.00-19.00)
Miejsce: online (Zoom)

Prawne i praktyczne aspekty oceniania. Ocenianie w statucie szkoły

Szkolenie ma na celu przedstawienie szczegółowej analizy przepisów prawa dotyczących oceniania, ze szczególnym uwzględnieniem warunków i trybu oceniania wewnątrzszkolnego, określonego w statucie szkoły oraz praktycznych rozwiązań w tym zakresie. Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do nauczycieli, dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

Zajęcia odbędą się w godz. 17.00-19.00, na platformie Zoom, w formie wykładu i konsultacji z prowadzącym. Każdy uczestnik otrzyma link dostępowy do szkolenia, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie o udziale. Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 230 zł brutto.

Bogusława Wojtczak

 • autorka książki „Prawo oświaty niepublicznej”
 • nauczyciel, wieloletni dyrektor szkoły, szkoleniowiec, doradca ministra edukacji (w 2013 r.)
 • wykładowca na studiach zarządzania oświatą
 • promotor zmian w szkolnictwie zawodowym (certyfikat MEN)
 • egzaminator OKE
 • współpracuje ze szkołami niepublicznymi i zawodowymi w zakresie prawa oświatowego
 • autorka artykułów o tematyce oświatowej, komentarzy, analiz, procedur i wzorów
 • ekspert prawa oświatowego LEX Wolters Kluwer
 • członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty
 • trener i psychoterapeuta Gestalt

Prawne i praktyczne aspekty oceniania. Ocenianie w statucie szkoły (03.10.2023, godz. 17.00-19.00)

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • Czy ocenianie to kompetencja prawna, czy tylko pedagogiczna możliwość?
 • Jaki jest cel oceniania i zakres oceniania wewnątrzszkolnego?
 • Kiedy stosujemy wymagania edukacyjne, a kiedy kryteria oceniania?
 • Czy stosowanie średniej ważonej jest zgodne z prawem?
 • Jaka jest rola dyrektora szkoły i rady pedagogicznej w ocenianiu?
 • Które elementy oceniania wewnątrzszkolnego powinien określać statut?

 • W trakcie poniższej rejestracji prosimy w każdym przypadku koniecznie zaznaczyć opcję na formularzu zgłoszeniowym: Proszę o wystawienie faktury.
 • W wypadku zgłoszeń grupowych oferujemy rabaty: 10% przy zapisie do 5 osób włącznie oraz 15% przy zapisie od 6 os. Prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem w celu otrzymania specjalnego kodu rabatowego, do wpisania w formularzu zgłoszeniowym. Rabaty nie sumują się.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie konferencji.