Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00
Krajowa Konferencja Nauczycieli Wychowawców

Data i miejsce konferencji

Data: 6-8 czerwca 2022
(3 moduły; godz. 17.00-19.00)
Miejsce: online (Zoom)

III Krajowa Konferencja Nauczycieli Wychowawców odbędzie się w tym roku również w formule zdalnej. Będzie obejmowała 3 poniższe spotkania, które mogą Państwo wybrać pojedynczo lub zapisać się na wszystkie.

Zajęcia będą się odbywały każdorazowo w godz. 17.00-19.00, w formie wykładu i konsultacji z prowadzącym, na platformie Zoom. Każdy uczestnik otrzyma link dostępowy do poszczególnych modułów konferencyjnych, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie o udziale. Koszt uczestnictwa w konferencji to 400 zł brutto (udział we wszystkich modułach) lub 150 zł brutto (udział w pojedynczym module).

MODUŁ I (6 czerwca 2022 r., w godz. 17.00-19.00)

RELACJE TO LUDZIE - Ocena jakości relacji szkolnych na podstawie najnowszych wyników badań

 • Co mówią wyniki badań zrealizowanych wśród 47 tys. uczniów i 4 tys. nauczycieli na temat relacji?
 • Jakie problemy szkolne przeżywa dzisiaj młodzież i jak mocno powiązane są z pandemią koronawirusa?
 • Czy w opinii uczniów nauczyciel jest tylko nauczycielem czy kimś więcej?
 • Czy współczesna szkoła jest wolna od przemocy i dyskryminacji?
 • Na jakim poziomie kształtuje się dobrostan młodzieży i nauczycieli?
 • Jak ważne są relacje w szkole w opinii uczniów i nauczycieli?
 • Co powinniśmy zrobić aby dbać o dobre relacje w szkole?

dr Maciej Dębski (fundator i prezes fundacji „Dbam o Mój Z@sięg”; socjolog problemów społecznych; wykładowca akademicki; edukator społeczny; ekspert w realizacji badań naukowych; ekspert Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich; pomysłodawca i koordynator projektów badawczych (fonoholizm, cyberprzemoc, „Młodzi Cyfrowi”, „Granie na Ekranie”); autor i współautor publikacji naukowych z zakresu problemów społecznych, dokumentów strategicznych, programów lokalnych)

MODUŁ II (7 czerwca 2022 r., w godz. 17.00-19.00)

Psychologiczne aspekty pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem-cudzoziemcem w klasie mieszanej. Problemy, wyzwania, praktyczne rozwiązania

 • Projektowanie i zarządzania zmianą w szkole (Dynamika zmian, Aktorzy zmiany, Opór wewnętrzny, Koło zmian, Koło problemu, Zmiana w systemie, Skuteczna komunikacja w sytuacji zmiany, Droga do mistrzostwa)
 • Psychologiczne i socjologiczne mechanizmy powstawania uprzedzeń i postawy wrogości ze szczególnym uwzględnieniem różnic kulturowych, światopoglądowych, kontekstów historycznych i specyfiki okresu adolescencji. Praktyczne aspekty zapobiegania uprzedzeniom i budowania postawy otwartości na drugiego człowieka
 • Warunki budowania integracji w różnorodnej etnicznie grupie klasowej i społeczności szkolnej. Praktyczne pomysły na integrowanie klasy
 • Tworzenie sojuszu wychowawczego z rodzicami uczniów. Radzenie sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami rodziców
 • Budowania pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku i elementy tworzenia dobrej marki szkoły

Paweł Pienkiewicz (psycholog, trener warsztatu psychologicznego i treningu interpersonalnego, terapeuta systemowy i rodzinny, logoterapeuta, cerytfikowany Circle of Security Parent Educator)

MODUŁ III (8 czerwca 2022 r., w godz. 17.00-19.00)

Przestępczość dzieci i młodzieży – odpowiedzialność prawna nieletnich

 • zakres odpowiedzialności prawnej nieletnich w oparciu o aktualne przepisy prawa karnego, cywilnego i administracyjnego
 • sposoby reagowania w przypadku ujawnienia sytuacji naruszenia prawa przez małoletniego, z uwzględnieniem podziału odpowiedzialności w zależności od sprawowanej funkcji (dyrekcja, wychowawca, opiekun ośrodka lub wycieczki, nauczyciel, pedagog, psycholog)
 • praktyczne czynności profilaktyczne, z uwzględnieniem czynników, które sprzyjają przeciwdziałaniu przestępczości w szkole i naruszaniu prawa przez małoletnich uczniów

Sebastian Korecki (policjant z 25 letnim stażem pracy, od wielu lat współpracuje z szkołami jako koordynator ds. nieletnich i patologii, prawnik, dyplomowany wykładowca Szkoły Policji w Katowicach, prowadzi szkolenia w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości małoletnich, psycholog interwencyjny w zakresie sytuacji kryzysowych)

 • W trakcie poniższej rejestracji prosimy w każdym przypadku koniecznie zaznaczyć opcję na formularzu zgłoszeniowym: Proszę o wystawienie faktury.
 • Jeżeli chcą wziąć Państwo udział w kilku wybranych modułach (ale nie w całej konferencji) prosimy o ponowne wypełnienie odpowiedniego formularza.
 • W wypadku zgłoszeń grupowych oferujemy rabaty: 10% przy zapisie do 5 osób włącznie oraz 15% przy zapisie od 6 os. Prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem w celu otrzymania specjalnego kodu rabatowego, do wpisania w formularzu zgłoszeniowym. Rabaty nie sumują się.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie konferencji.