Uwaga!

 • W związku z epidemią koronawirusa na terenie kraju zawieszamy (do odwołania) organizację wszystkich szkoleń, kongresów i konferencji stacjonarnych.
 • Jednocześnie zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą nową ofertą szkoleń online: otwartych i zamkniętych.

Akredytacja dla Ośrodka Szkoleniowego

 • Ośrodek szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie jest akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim (akredytacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 45/2019).
 • Uzyskana akredytacja jest dla Państwa m.in. gwarancją, że koszty szkoleń zrealizowanych przez nasz zespół spełniają wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (można je więc finansować ze środków publicznych przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli).

 

Przykładowe szkolenia ONLINE członków rad pedagogicznych oraz dla i na zlecenie organów prowadzących

 • Budowanie relacji z uczniami przez internet (Tomasz Kołodziejczyk)
 • Finansowanie zadań oświatowych (Szymon Więsław)
 • Jak radzić sobie z emocjami (własnymi, uczniów i ich rodziców) w czasie kryzysu? (Dawid Bałutowski)
 • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w komunikacji? Garść skutecznych narzędzi asertywnych (Dawid Bałutowski)
 • Jak słuchać, żeby zrozumieć - techniki aktywnego słuchania (Dawid Bałutowski)
 • Jak stawiać sobie realne cele i kształtować nowe nawyki? (Dawid Bałutowski)
 • Jak wspierać dzieci przez telefon lub internet – specyficzne umiejętności w kontakcie zdalnym (Tomasz Kołodziejczyk)
 • Jak wspierać rodziców w dobie pandemii i po jej zakończeniu? (Tomasz Kołodziejczyk)
 • Jak zadawać sobie i uczniom inspirujące pytania? (Dawid Bałutowski)
 • Kompetencje skutecznego wychowawcy w sytuacji zdalnego kontaktu z klasą 1-3 (Paweł Pienkiewicz)
 • Kompetencje skutecznego wychowawcy w sytuacji zdalnego kontaktu z klasą 4-6 (Paweł Pienkiewicz)
 • Kompetencje skutecznego wychowawcy w sytuacji zdalnego kontaktu z klasą 7 i 8 (Paweł Pienkiewicz)
 • Nadużywanie nowych technologii. Jak w sposób odpowiedni zadbać o higienę cyfrową w trakcie zdalnego nauczania? (Maciej Dębski)
 • O co Ci chodzi? - efektywna komunikacja na czterech płaszczyznach (Dawid Bałutowski)
 • Odpowiedzialność prawna dyrektorów i nauczycieli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (Jerzy Grad)
 • Z jakimi zachowaniami uczniów po pandemii możemy się zetknąć i jak sobie z nimi radzić? (Tomasz Kołodziejczyk)
 • Zapisy w statucie podstawą oceny prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla jednostek oświatowych (Liliana Zientecka)
 • Zasady rozliczania i kontroli dotacji podmiotowych dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż JST (Liliana Zientecka)
Więcej tematów

Badania i analizy oświaty
na zlecenie organów prowadzących szkoły

Kongresy Instytutu Badań w Oświacie

Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz klauzula informacyjna RODO

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl