Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00

Online:

Online i stacjonarne:

 • Bez konfliktów się nie da. Jak reagować na sytuacje konfliktowe w szkole?
 • Bezpieczeństwo psychologiczne w klasie. Czego potrzebują uczniowie, żeby ucząc się, czuć się dobrze (ze sobą i z innymi)?
 • Budowanie zintegrowanego zespołu klasowego
 • Depresja u dzieci i młodzieży. Kiedy i jak reagować? Na co zwrócić uwagę? Jak wspierać ucznia z depresją? Praktyczny poradnik dla nauczyciela
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów? Metoda konstrukcyjnej konfrontacji
 • Jak zadbać o cyfrową higienę? Profilaktyka e-uzależnień nasilonych przez pandemię
 • Kompetencje XXI wieku. Koncepcja 4K w szkole
 • Myślenie krytyczne w edukacji – jak i po co je kształtować?
 • O co ci chodzi? - efektywna komunikacja na czterech płaszczyznach
 • "Skrzynka z narzędziami" na trudne czasy (radzenie sobie z krytyką, stresem, trudnymi emocjami w kryzysie)
 • Skuteczne prowadzenie klasy - interwencje nauczyciela w sytuacji łamania zasad przez uczniów
 • Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole – praktyczny poradnik dla nauczyciela
👉 Pokaż wszystkie

Szkolenia w latach 2002-2023:

 • ok. 95 tys. uczestników szkoleń otwartych, zamkniętych, konferencji i kongresów ogólnopolskich
 • ok. 15 tys. klientów instytucjonalnych - szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i samorządów
 • ponad 60% klientów uczestniczących w szkoleniach wielokrotnie
 • średni wynik ewaluacji szkoleń na poziomie 4,8 w 5 stopniowej skali
 • ok. 7 tys. uczestników szkoleń zdalnych (w latach 2020-2022)

W obszarach:

👉 Strategie i analizy strategiczne oświaty
👉 Badania ankietowe w jednostkach
👉 Ewaluacja projektów finansowanych ze środków UE

Kongresy i konferencje ogólnopolskie:

Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców
Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Ważne informacje:

👉 Instrukcja pierwszego użycia programu Zoom
👉 Warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz klauzula informacyjna RODO

 • Ośrodek szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie jest akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim (akredytacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 45/2019)
 • Instytut Badań w Oświacie uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzieloną przez PFR SA