Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00

Online:

Online i stacjonarne:

 • Awans zawodowy nauczyciela od 1 września 2022
 • Bez konfliktów się nie da. Jak reagować na sytuacje konfliktowe w szkole?
 • Budowanie zintegrowanego zespołu klasowego
 • Depresja u dzieci i młodzieży. Kiedy i jak reagować? Na co zwrócić uwagę? Jak wspierać ucznia z depresją? Praktyczny poradnik dla nauczyciela
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów? Metoda konstrukcyjnej konfrontacji
 • Jak zadbać o cyfrową higienę? Profilaktyka e-uzależnień nasilonych przez pandemię
 • Mindset - jak nauczyciele mogą wpływać na motywację i samoregulację uczniów
 • Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły od 1 września 2022
 • O co ci chodzi? - efektywna komunikacja na czterech płaszczyznach
 • Odpowiedzialność prawna nieletnich w zakresie nowych uregulowań prawnych w praktyce szkolnej
 • Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 • Osoby z dysforią płciowa w szkole - co nauczyciele powinni wiedzieć
 • Prawa i obowiązki ucznia cudzoziemskiego w szkole
 • Pedagog specjalny w szkole ogólnodostępnej
 • "Skrzynka z narzędziami" na trudne czasy (radzenie sobie z krytyką, stresem, trudnymi emocjami w kryzysie)
 • Skuteczne prowadzenie klasy - interwencje nauczyciela w sytuacji łamania zasad przez uczniów

W obszarach:

Kongresy i konferencje ogólnopolskie:

Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców
Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Ważne informacje: