Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00

Szkolenia zdalne i stacjonarne:

 • Anoreksja - moja przyjaciółka, czyli o zaburzeniach odżywiania u dzieci i młodzieży nasilonych przez pandemię
 • Depresja u dzieci i młodzieży. Kiedy i jak reagować? Na co zwrócić uwagę? Jak wspierać ucznia z depresją? Praktyczny poradnik dla nauczyciela
 • Dobrostan nauczycieli. Jak zadbać o siebie w trudnych czasach?
 • Empatia i wrażliwość – wartości i kompetencje przyszłości w szkole
 • Jak radzić sobie z emocjami (własnymi, uczniów i ich rodziców) w czasie kryzysu?
 • Jak słuchać, żeby zrozumieć - techniki aktywnego słuchania
 • Jak zadawać sobie i uczniom inspirujące pytania?
 • Jak zadbać o cyfrową higienę? Profilaktyka e-uzależnień nasilonych przez pandemię
 • (Nie)ocenieni - jak ocenianie uczniów niszczy ich motywację, samoocenę i relacje w klasie
 • O co ci chodzi? - efektywna komunikacja na czterech płaszczyznach
 • Posłuszny uczeń - czy tego chcemy? O blaskach i cieniach posłuszeństwa w szkole
 • Psychologiczne aspekty pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem-cudzoziemcem w klasie mieszanej. Problemy, wyzwania, praktyczne rozwiązania
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - dostosowanie wymagań edukacyjnych z uwzględnieniem różnych rodzajów niepełnosprawności
 • Prawo oświaty niepublicznej
 • Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i interwencyjnych. Prawne i praktyczne możliwości współpracy między szkołą a Policją
 • Prawa i obowiązki ucznia cudzoziemskiego w szkole
 • Samoregulacja emocjonalna i mindfullness w pracy nauczyciela
 • "Skrzynka z narzędziami" na trudne czasy (radzenie sobie z krytyką, stresem, trudnymi emocjami w kryzysie)
 • Stosowanie procedur interwencyjnych i kryzysowych w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych
 • Wykorzystanie metody Dialogu Motywującego we współpracy z uczniem, rodzicem i grupą
 • Zasady nabywania prawa i wydatkowanie dotacji oświatowej
 • Z jakimi zachowaniami uczniów po pandemii możemy się zetknąć i jak sobie z nimi radzić?

W obszarach:

Kongresy i konferencje ogólnopolskie:

Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców
Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Ważne informacje: