Statut konstytucją szkoły 

Granty edukacyjne Pomorskiego Kuratora Oświaty

Granty edukacyjne Śląskiego Kuratora Oświaty

Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Granty edukacyjne Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Przykładowe szkolenia członków rad pedagogicznych i na zlecenie organów prowadzących

 • Ochrona danych osobowych w szkole z uwzględnieniem zmian od maja 2018 r. (RODO)
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i prawna dyrektora i nauczyciela, czyli co zrobić aby uniknąć kłopotów?
 • Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela, tworzenie arkuszy organizacji szkoły/placówki, decyzje kadrowe dyrektora szkoły wynikające z organizacji roku szkolnego
 • Nadzór pedagogiczny dyrektora a klimat realizacji funkcji szkoły – wyzwania, teoria i praktyka, możliwości i ograniczenia, fakty i mity
 • Nowa podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej
 • Budowanie autorytetu nauczyciela. Kreowanie wizerunku i oddziaływanie wychowawcze zwiększające szacunek uczniów
 • Profilaktyka zachowań samobójczych, autoagresji i zaburzeń emocjonalnych uczniów
 • Bezpieczeństwo uczniów w szkole - zadania i obowiązki oraz odpowiedzialność dyscyplinarna, karna, cywilna i materialna nauczyciela
 • Praca z uczniem w okresie dojrzewania
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych
 • Budowanie zespołu. Praca w zespole jako podstawowy warunek osiągania sukcesu pedagogicznego
 • Cyberprzemoc – problem przemocy rówieśniczej
 • Depresja jest bolesna - jak pomagać nastolatkom cierpiącym na zaburzenia nastroju
 • Fonoholizm - nałogowe korzystanie ze smartfonów jako przejaw e-uzależnienia. Nowe wyzwanie dla szkolnej profilaktyki uzależnień
 • Jak radzić sobie z absencja uczniów?
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów – metoda konstruktywnej konfrontacji
 • Filmoterapia - wykorzystanie filmów fabularnych na lekcjach wychowawczych
Więcej tematów

Badania i analizy oświaty
na zlecenie organów prowadzących szkoły

Kongresy Instytutu Badań w Oświacie

Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl