Praktyczne szkolenie przybliżające obowiązujące i wchodzące w życie zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2016/2017. Program szkolenia będzie aktualizowany i uzupełniany o zmiany w prawie oświatowym wprowadzane w bieżącym roku szkolnym

Więcej informacji

Granty edukacyjne Śląskiego Kuratora Oświaty

Granty edukacyjne Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Badania i analizy oświaty
na zlecenie organów prowadzących szkoły

Polecamy

Szkolenia członków
rad pedagogicznych

 • Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2016/2017
 • Przepisy prawa wsparciem dla procesu zarządzania w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej w roku szkolnym 2016/2017
 • Biblioterapia - jak zachęcić uczniów do czytania książek?
 • Budowanie autorytetu nauczyciela. Kreowanie wizerunku i oddziaływanie wychowawcze zwiększające szacunek uczniów
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów? – metoda konstruktywnej konfrontacji
 • Jak budować poczucie własnej wartości ucznia?
 • Motywowanie uczniów bez "kija i marchewki"
 • Nie taki stres straszny. Skuteczne strategie radzenia sobie ze stresem
 • Nauczyciel mistrzem. Jak inspirować i wspierać naturalne zdolności ucznia?
 • Najpierw rzeczy najważniejsze. Jak efektywnie zarządzać sobą w czasie i… mieć czas?
 • Dialog w szkole – krok dalej niż komunikacja
 • Komunikacja w sytuacjach trudnych – jak radzić sobie z rozmówcami, którzy sprawiają kłopoty?
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych na wszystkich etapach kształcenia - aktywizujące metody pracy z książką wśród dzieci i młodzieży
 • Rola wsparcia zewnętrznego w tworzeniu nowoczesnej szkoły zawodowej
 • Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli
 • Zagrożenie terrorystyczne w szkołach
  i placówkach oświatowych
 • Zarządzanie szkołą/placówką – relacje dyrektora szkoły i organu prowadzącego: obszary współpracy i podział kompetencji
 • Samookaleczenia i zachowania samobójcze. Rozpoznawania zagrożeń
  i sposoby wsparcia
 • Depresja jest bolesna – jak pomagać nastolatkom cierpiącym na zaburzenia nastroju
 • Wsparcie ucznia z objawami lękowymi
 • Neurodydaktyka – wymysł marketingowy czy nowy horyzont dydaktyki?
Więcej tematów
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl