Kongres Prawa OSwiatowego Statut konstytucją szkoły 
Praktyczne szkolenie mające na celu przygotowanie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych do wdrażania zmian wynikających z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, wprowadzonej od 1 stycznia 2018 r. ustawą o finansowaniu zadań oświatowych

Więcej informacji

Badania i analizy oświaty
na zlecenie organów prowadzących szkoły

Kongresy Instytutu Badań w Oświacie

Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl