Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00

Szkolenia zdalne i stacjonarne:

 • Bezpieczeństwo uczniów w szkole – zadania i obowiązki oraz odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela, procedury w sytuacjach kryzysowych
 • Budowanie relacji z uczniami przez internet
 • "Feniks z popiołów" - trening relaksacyjno-uważnościowy dla osób zarządzających
 • Finansowanie zadań oświatowych (dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych)
 • Jak radzić sobie z emocjami (własnymi, uczniów i ich rodziców) w czasie kryzysu?
 • Jak radzić sobie z hejtem i jawną nieżyczliwością?
 • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w komunikacji? Garść skutecznych narzędzi asertywnych
 • Jak słuchać, żeby zrozumieć - techniki aktywnego słuchania
 • Jak stawiać sobie realne cele i kształtować nowe nawyki?
 • Jak wspierać dzieci przez telefon lub internet – specyficzne umiejętności w kontakcie zdalnym
 • Jak wspierać rodziców w dobie pandemii i po jej zakończeniu?
 • Jak zadawać sobie i uczniom inspirujące pytania?
 • Kompetencje skutecznego wychowawcy w sytuacji zdalnego kontaktu z klasą 1-3/4-6/7-8
 • Nadużywanie nowych technologii. Jak w sposób odpowiedni zadbać o higienę cyfrową w trakcie zdalnego nauczania?
 • O co Ci chodzi? - efektywna komunikacja na czterech płaszczyznach
 • Odpowiedzialność prawna dyrektorów i nauczycieli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
 • Samoregulacja emocjonalna w pracy dyrektora kluczem do radzenia sobie z wyzwaniami zawodowymi i osobistymi i kształtowania profesjonalnego wizerunku
 • Statut szkoły w warunkach pandemii – szczególne uregulowania
 • "Stres poligonowy" w pracy dyrektora i radzenie sobie z nim - profilaktyka wypalenia zawodowego w codzienności pełnej wyzwań
 • Zadania dyrektora jednostki systemu edukacji w związku z COVID-19
 • Z jakimi zachowaniami uczniów po pandemii możemy się zetknąć i jak sobie z nimi radzić?
Więcej tematów

W obszarach:

Kongresy i konferencje ogólnopolskie:

Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Ważne informacje: