Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00

Otwarte online:

👉 Prawne i praktyczne aspekty oceniania. Ocenianie w statucie szkoły (03.10.2023, g. 17-19)
👉 Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej – najnowsze przepisy prawa oświatowego w praktyce (17-18.10.2023, g. 17-19)
👉 Bezpieczeństwo psychologiczne w klasie. Czego potrzebują uczniowie, żeby ucząc się, czuć się dobrze (ze sobą i z innymi)? (30.10.2023, g. 17-19)
👉 Harmonogram szkoleń

Zamknięte online i stacjonarne:

 • Bez konfliktów się nie da. Jak reagować na sytuacje konfliktowe w szkole?
 • Bezpieczeństwo psychologiczne w klasie. Czego potrzebują uczniowie, żeby ucząc się, czuć się dobrze (ze sobą i z innymi)?
 • Budowanie zintegrowanego zespołu klasowego
 • Depresja u dzieci i młodzieży. Kiedy i jak reagować? Na co zwrócić uwagę? Jak wspierać ucznia z depresją? Praktyczny poradnik dla nauczyciela
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów? Metoda konstrukcyjnej konfrontacji
 • Jak zadbać o cyfrową higienę? Profilaktyka e-uzależnień nasilonych przez pandemię
 • Kompetencje XXI wieku. Koncepcja 4K w szkole
 • Myślenie krytyczne w edukacji – jak i po co je kształtować?
 • O co ci chodzi? - efektywna komunikacja na czterech płaszczyznach
 • Przemoc w rodzinie czy przemoc domowa? Zmiany w uregulowaniach dotyczących udzielania pomocy dzieciom dotkniętym przemocą i ich konsekwencje prawne oraz psycho-pedagogiczne
 • "Skrzynka z narzędziami" na trudne czasy (radzenie sobie z krytyką, stresem, trudnymi emocjami w kryzysie)
 • Skuteczne prowadzenie klasy - interwencje nauczyciela w sytuacji łamania zasad przez uczniów
 • Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole – praktyczny poradnik dla nauczyciela

Szkolenia w latach 2002-2023:

 • ok. 95 tys. uczestników szkoleń otwartych, zamkniętych, konferencji i kongresów ogólnopolskich
 • ok. 15 tys. klientów instytucjonalnych - szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i samorządów
 • ponad 60% klientów uczestniczących w szkoleniach wielokrotnie
 • średni wynik ewaluacji szkoleń na poziomie 4,8 w 5 stopniowej skali
 • ok. 7 tys. uczestników szkoleń zdalnych (w latach 2020-2023)

Raport z badań "Wybrane problemy edukacji w Polsce":

 • Miło nam poinformować, że ukończyliśmy kolejny projekt badawczy poświęcony funkcjonowaniu szkół w Polsce.
 • Tym razem chcieliśmy się dowiedzieć czy, a jeśli tak to w jakim stopniu, uczniowie są przeciążeni pracą.
 • Badanie przeprowadziliśmy we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty oraz Związkiem Miast Polskich.
 • Zwróciliśmy się z pytaniami do rodziców i nauczycieli, w wyniku czego otrzymaliśmy ok. 22 tys. odpowiedzi.
 • Bardzo dziękujemy za pomoc i oddajemy w Państwa ręce raport zawierający kluczowe wnioski.
 • Znajdą w nim Państwo m. in. odpowiedzi na pytania:
  • ile czasu uczniowie uczą się w domu?
  • jaką część materiału są wstanie utrwalić uczniowie i zrealizować nauczyciele?
  • co zdaniem rodziców powinna zapewnić uczniom szkoła i co o tym samym sądzą nauczyciele?
👉 Zapraszamy do lektury: Wybrane problemy edukacji w Polsce - raport z badań (2023)
👉 Inne zrealizowane projekty badawcze

W obszarach:

👉 Strategie i analizy strategiczne oświaty
👉 Badania ankietowe w jednostkach
👉 Ewaluacja projektów finansowanych ze środków UE

Ogólnopolskie:

👉 Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych
👉 Kongres Prawa Oświatowego
👉 Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy
👉 Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych
👉 Inne cykliczne

Ważne informacje:

👉 Instrukcja pierwszego użycia programu Zoom
👉 Warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz klauzula informacyjna RODO
 • Ośrodek szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie jest akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim (akredytacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 45/2019)
 • Instytut Badań w Oświacie uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzieloną przez PFR SA