Akredytacja dla Ośrodka Szkoleniowego

 • Ośrodek szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie jest akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim (akredytacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 45/2019).
 • Uzyskana akredytacja jest dla Państwa m.in. gwarancją, że koszty szkoleń zrealizowanych przez nasz zespół spełniają wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (można je więc finansować ze środków publicznych przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli).

 

Przykładowe szkolenia członków rad pedagogicznych i na zlecenie organów prowadzących

 • Zmiany w przepisach dotyczących organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020
 • Młodsi uczniowie w szkołach ponadpodstawowych - nowe wyzwania w pracy wychowawczej i dydaktycznej
 • Rodzice w szkole - problemy, kompetencje, zadania, uprawnienia, rozwiązania organizacyjne
 • Aktualizacja statutu szkoły w świetle orzecznictwa sądowego
 • Modyfikacja trudnych zachowań uczniów z zastosowaniem technik behawioralnych
 • Skuteczność dydaktyczna nauczyciela, czyli jak się inspirować i rozbudzić na nowo pasję nauczania
 • Budowanie autorytetu nauczyciela. Kreowanie wizerunku i oddziaływanie wychowawcze zwiększające szacunek uczniów
 • Bezpieczeństwo uczniów w szkole - zadania i obowiązki oraz odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela, procedury w sytuacjach kryzysowych
 • Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FAS) – rozpoznanie, diagnoza, profilaktyka
Więcej tematów

Badania i analizy oświaty
na zlecenie organów prowadzących szkoły

Kongresy Instytutu Badań w Oświacie

Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz klauzula informacyjna RODO

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl