Statut konstytucją szkoły 

Granty edukacyjne Lubelskiego Kuratora Oświaty

Granty edukacyjne Pomorskiego Kuratora Oświaty

Granty edukacyjne Śląskiego Kuratora Oświaty

Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Granty edukacyjne Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Przykładowe szkolenia członków rad pedagogicznych i na zlecenie organów prowadzących

 • Ochrona danych osobowych w szkole z uwzględnieniem zmian od maja 2018 r. (RODO)
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i prawna dyrektora i nauczyciela, czyli co zrobić aby uniknąć kłopotów?
 • Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela, tworzenie arkuszy organizacji szkoły/placówki, decyzje kadrowe dyrektora szkoły wynikające z organizacji roku szkolnego
 • Nadzór pedagogiczny dyrektora a klimat realizacji funkcji szkoły – wyzwania, teoria i praktyka, możliwości i ograniczenia, fakty i mity
 • Nowa podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej
 • Budowanie autorytetu nauczyciela. Kreowanie wizerunku i oddziaływanie wychowawcze zwiększające szacunek uczniów
 • Profilaktyka zachowań samobójczych, autoagresji i zaburzeń emocjonalnych uczniów
 • Bezpieczeństwo uczniów w szkole - zadania i obowiązki oraz odpowiedzialność dyscyplinarna, karna, cywilna i materialna nauczyciela
 • Praca z uczniem w okresie dojrzewania
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych
 • Budowanie zespołu. Praca w zespole jako podstawowy warunek osiągania sukcesu pedagogicznego
 • Cyberprzemoc – problem przemocy rówieśniczej
 • Depresja jest bolesna - jak pomagać nastolatkom cierpiącym na zaburzenia nastroju
 • Fonoholizm - nałogowe korzystanie ze smartfonów jako przejaw e-uzależnienia. Nowe wyzwanie dla szkolnej profilaktyki uzależnień
 • Jak radzić sobie z absencja uczniów?
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów – metoda konstruktywnej konfrontacji
 • Filmoterapia - wykorzystanie filmów fabularnych na lekcjach wychowawczych
Więcej tematów

Badania i analizy oświaty
na zlecenie organów prowadzących szkoły

Kongresy Instytutu Badań w Oświacie

Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl