Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00

Szkolenia zdalne i stacjonarne:

 • Budowanie relacji z uczniami przez internet
 • Cyfrowe zagrożenia i uzależnienia, korzystanie z mediów społecznościowych, fonoholizm
 • Depresja u dzieci i młodzieży. Kiedy i jak reagować? Na co zwrócić uwagę? Jak wspierać ucznia z depresją? Praktyczny poradnik dla nauczyciela
 • Depresja uczniów jako skutek przeżywanych traum we wczesnym dzieciństwie a zachowania autodestrukcyjne - samookaleczenia, samobójstwa
 • Dobrostan nauczycieli. Jak zadbać o siebie w trudnych czasach?
 • Jak działać efektywnie i bez wysiłku? Kształtowanie konstruktywnych nawyków
 • Jak pandemia zmienia ucznia? Sposoby pracy z uczniem trudnym w czasie pandemii i w okresie postpandemicznym
 • Jak przygotować wciągające lekcje online?
 • Jak radzić sobie z emocjami (własnymi, uczniów i ich rodziców) w czasie kryzysu?
 • Jak radzić sobie z hejtem i jawną nieżyczliwością?
 • Jak wspierać dzieci przez telefon lub internet – specyficzne umiejętności w kontakcie zdalnym
 • Jak wspierać rodziców w dobie pandemii i po jej zakończeniu?
 • Jak zadawać sobie i uczniom inspirujące pytania?
 • Kompetencje skutecznego wychowawcy w sytuacji zdalnego kontaktu z klasą
 • Kształcenie hybrydowe i na odległość. Obowiązki i odpowiedzialność prawna nauczycieli
 • Kultura feedbacku w szkole - jak poprzez ciągłą informację zwrotną dbać o rozwój i zaangażowanie pracowników?
 • (Nie)ocenieni - jak ocenianie uczniów niszczy ich motywację, samoocenę i relacje w klasie
 • Powrót do szkoły - jak bezpiecznie wrócić do normalności?
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - dostosowanie wymagań edukacyjnych z uwzględnieniem różnych rodzajów niepełnosprawności
 • Prawo zamówień publicznych po zmianach w 2021 roku
 • (Re)integracja zespołu klasowego i kształtowanie relacji między uczniami po powrocie do kontaktów bezpośrednich w klasie
 • "Skrzynka z narzędziami" na trudne czasy (radzenie sobie z krytyką, stresem, trudnymi emocjami w kryzysie)
 • Skuteczna komunikacja z uczniem i rodzicem w szkole
 • Szkoła po pandemii - jak dostrzec i wykorzystać szanse na zmianę kultury edukacyjnej pracy?
 • Zdalne lekcje mogą być ciekawe! Sprawdzone metody, narzędzia, techniki
 • Z jakimi zachowaniami uczniów po pandemii możemy się zetknąć i jak sobie z nimi radzić?
Więcej tematów

W obszarach:

Kongresy i konferencje ogólnopolskie:

Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Ważne informacje: