Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00

Szkolenia zdalne i stacjonarne:

 • Depresja u dzieci i młodzieży. Kiedy i jak reagować? Na co zwrócić uwagę? Jak wspierać ucznia z depresją? Praktyczny poradnik dla nauczyciela
 • Dobrostan nauczycieli. Jak zadbać o siebie w trudnych czasach?
 • Jak pandemia zmienia ucznia? Sposoby pracy z uczniem trudnym w czasie pandemii i w okresie postpandemicznym
 • Jak radzić sobie z emocjami (własnymi, uczniów i ich rodziców) w czasie kryzysu?
 • Jak wspierać dzieci przez telefon lub internet – specyficzne umiejętności w kontakcie zdalnym
 • Jak zadawać sobie i uczniom inspirujące pytania?
 • Jak zadbać o cyfrową higienę? Profilaktyka e-uzależnień nasilonych przez pandemię
 • Kształcenie hybrydowe i na odległość. Obowiązki i odpowiedzialność prawna nauczycieli
 • Kultura feedbacku w szkole - jak poprzez ciągłą informację zwrotną dbać o rozwój i zaangażowanie pracowników?
 • (Nie)ocenieni - jak ocenianie uczniów niszczy ich motywację, samoocenę i relacje w klasie
 • O co ci chodzi? - efektywna komunikacja na czterech płaszczyznach
 • Organizacja pracy szkoły w roku 2021/2022 z uwzględnieniem wytycznych nadzoru pedagogicznego i zmian w przepisach prawa oświatowego
 • Podstawa programowa a kształtowanie kompetencji kluczowych
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - dostosowanie wymagań edukacyjnych z uwzględnieniem różnych rodzajów niepełnosprawności
 • Praca z uczniem o specyficznych umiejętnościach uczenia się - dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia - dostosowanie wymagań edukacyjnych wg. przepisów prawa oświatowego
 • Prawo i finanse oświaty niepublicznej
 • Samoregulacja emocjonalna i mindfullness w pracy nauczyciela
 • "Skrzynka z narzędziami" na trudne czasy (radzenie sobie z krytyką, stresem, trudnymi emocjami w kryzysie)
 • Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - przeprowadzenie WOPFU i opracowanie IPETU – zgodnie z przepisami prawa oświatowego
 • Zdalne lekcje mogą być ciekawe! Sprawdzone metody, narzędzia, techniki
 • Z jakimi zachowaniami uczniów po pandemii możemy się zetknąć i jak sobie z nimi radzić?
Więcej tematów

W obszarach:

Kongresy i konferencje ogólnopolskie:

Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców
Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Ważne informacje: