X Kongres Prawa Oświatowego
Zmiana ustroju szkolnego

Warszawa, 7-8 grudnia br.

Kongres Prawa Oświatowego Projekt ustawy Prawo oświatowe,
ostatnie zmiany w Ustawie o systemie oświaty;
Jak pomóc nauczycielom przejść przez okres planowanych zmian?

więcej…

X Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych
Depresja, smutek oraz lęk dzieci i młodzieży

 Warszawa, 24-25 listopada br.

Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych Uczniowie depresyjni są wśród nas. Mimo iż często umykają uwadze nauczycieli to potrzebują pomocy, aby poradzić sobie ze smutkiem i lękiem.

 

więcej…

Praktyczne szkolenie (o charakterze warsztatowym), które pomoże znaleźć sposoby na efektywne wsparcie ucznia z objawami depresyjnymi

Więcej informacji

Praktyczne szkolenie, które pomoże wypracować efektywne strategie postępowania w przypadkach odmowy chodzenia do szkoły

Więcej informacji

Praktyczne szkolenie (o charakterze warsztatowym) pozwalające wypracować metody konstruktywnej reakcji na prowokacje ze strony uczniów

Więcej informacji

Praktyczne szkolenie przybliżające obowiązujące i wchodzące w życie zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2016/2017. Program szkolenia będzie aktualizowany i uzupełniany o zmiany w prawie oświatowym wprowadzane w bieżącym roku szkolnym

Więcej informacji

Praktyczne szkolenie (o charakterze warsztatowym) pomoże odpowiedzieć na niełatwe pytania: jak możemy wspierać i pracować z młodzieżą, aby zapobiegać samookaleczeniom oraz próbom samobójczym? Gdzie znajduje się granica między samouszkadzaniem a zachowaniami samobójczymi?

Więcej informacji

Badania i analizy oświaty
na zlecenie organów prowadzących szkoły

Polecamy

Przykładowe szkolenia członków rad pedagogicznych
i na zlecenie organów prowadzących

 • Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2016/2017
 • Przepisy prawa wsparciem dla procesu zarządzania w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej w roku szkolnym 2016/2017
 • Jak radzić sobie z absencją uczniów?
 • Prawne i emocjonalne konsekwencje decyzji dyrektora związane ze zmianami organizacyjnymi w szkołach i placówkach oświatowych
 • Budowanie autorytetu nauczyciela. Kreowanie wizerunku i oddziaływanie wychowawcze zwiększające szacunek uczniów
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów? – metoda konstruktywnej konfrontacji
 • Jak budować poczucie własnej wartości ucznia?
 • Motywowanie uczniów bez "kija i marchewki"
 • Nie taki stres straszny. Skuteczne strategie radzenia sobie ze stresem
 • Nauczyciel mistrzem. Jak inspirować i wspierać naturalne zdolności ucznia?
 • Najpierw rzeczy najważniejsze. Jak efektywnie zarządzać sobą w czasie i… mieć czas?
 • Dialog w szkole – krok dalej niż komunikacja
 • Komunikacja w sytuacjach trudnych – jak radzić sobie z rozmówcami, którzy sprawiają kłopoty?
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych na wszystkich etapach kształcenia - aktywizujące metody pracy z książką wśród dzieci i młodzieży
 • Zagrożenie terrorystyczne w szkołach
  i placówkach oświatowych
 • Samookaleczenia i zachowania samobójcze. Rozpoznawania zagrożeń
  i sposoby wsparcia
 • Depresja jest bolesna – jak pomagać nastolatkom cierpiącym na zaburzenia nastroju
 • Wsparcie ucznia z objawami lękowymi
 • Neurodydaktyka – wymysł marketingowy czy nowy horyzont dydaktyki?
 • Sprawna i skuteczna kontrola spełniania obowiązku szkolnego i postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Organizacja pracy nauczycieli po zmianie art. 42. Ust. 2 Karty Nauczyciela i inne zmiany z zakresu prawa pracy
 • Zmiany w organizacji kształcenia uczniów cudzoziemskich i powracających z zagranicy
Więcej tematów
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty m.in. w zakresie finansowym wchodzi w życie 1 stycznia 2017. Szkolenie odpowie na pytania m. in.: jak się do tego przygotować, co trzeba ująć w budżecie, jakie podjąć stosowne uchwały, jak przeprowadzić szkolenia dyrektorów szkół niesamorządowych

Więcej informacji

Wydawnictwa

Antoni Jeżowski Zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej
książka znajduje się na liście literatury proponowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kongresy Instytutu Badań w Oświacie

Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy

Krajowa Konferencja
Nauczycieli Bibliotekarzy

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl