Akredytacja dla Ośrodka Szkoleniowego

 • Ośrodek szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie jest akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim (akredytacja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 45/2019).
 • Uzyskana akredytacja jest dla Państwa m.in. gwarancją, że koszty szkoleń zrealizowanych przez nasz zespół spełniają wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (można je więc finansować ze środków publicznych przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli).

 

Przykładowe szkolenia członków rad pedagogicznych i na zlecenie organów prowadzących

 • Starsi uczniowie w szkołach podstawowych - nowe wyzwania w pracy wychowawczej i dydaktycznej
 • Młodsi uczniowie w szkołach ponadpodstawowych - nowe wyzwania w pracy wychowawczej i dydaktycznej
 • Rodzice w szkole - problemy, kompetencje, zadania, uprawnienia, rozwiązania organizacyjne
 • Jak rozmawiać z rodzicami o problemach dziecka/ucznia?
 • Trudny rodzic w szkole jak zmienić walkę we współpracę?
 • Bezpieczeństwo uczniów w szkole - zadania i obowiązki oraz odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela, procedury w sytuacjach kryzysowych
 • Cyfrowe zagrożenia i uzależnienia. Korzystanie z mediów społecznościowych. Bezpieczeństwo w sieci
 • Zachowania opozycyjno-buntownicze ucznia w szkole - sposoby reagowania, metody pracy, podejmowanie działań
 • Profilaktyka zachowań samobójczych, autoagresji i zaburzeń emocjonalnych uczniów
 • Agresja u dziecka przedszkolnego (etiologia, przejawy, sposoby radzenia sobie z agresją, współpraca z rodzicami)
 • Uczeń z autyzmem, zespołem Aspergera w przedszkolu/szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych
Więcej tematów

Badania i analizy oświaty
na zlecenie organów prowadzących szkoły

Kongresy Instytutu Badań w Oświacie

Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz klauzula informacyjna RODO

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl