Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00

Online i stacjonarne:

 • Awans zawodowy nauczyciela od 1 września 2022
 • Bez konfliktów się nie da. Jak reagować na sytuacje konfliktowe w szkole?
 • Budowanie zintegrowanego zespołu klasowego
 • Co nauczyciele powinni wiedzieć o osobach z dysforią płciową w szkole?
 • Depresja u dzieci i młodzieży. Kiedy i jak reagować? Na co zwrócić uwagę? Jak wspierać ucznia z depresją? Praktyczny poradnik dla nauczyciela
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów? Metoda konstrukcyjnej konfrontacji
 • Jak zadbać o cyfrową higienę? Profilaktyka e-uzależnień nasilonych przez pandemię
 • Mindset - jak nauczyciele mogą wpływać na motywację i samoregulację uczniów
 • Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły od 1 września 2022
 • O co ci chodzi? - efektywna komunikacja na czterech płaszczyznach
 • Odpowiedzialność prawna nieletnich w zakresie nowych uregulowań prawnych w praktyce szkolnej
 • Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU)
 • Prawa i obowiązki ucznia cudzoziemskiego w szkole
 • Prawne i psycho-pedagogiczne aspekty organizacji wyjść oraz wycieczek szkolnych w świetle aktualnych zmian w zakresie odpowiedzialności nieletnich
 • Pedagog specjalny w szkole ogólnodostępnej
 • "Skrzynka z narzędziami" na trudne czasy (radzenie sobie z krytyką, stresem, trudnymi emocjami w kryzysie)
 • Skuteczne prowadzenie klasy - interwencje nauczyciela w sytuacji łamania zasad przez uczniów
 • Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej – najnowsze przepisy prawa oświatowego
 • Wykorzystanie metody Dialogu Motywującego we współpracy z uczniem, rodzicem i grupą
Pokaż wszystkie

Szkolenia w latach 2002-2023:

 • ok. 95 tys. uczestników szkoleń otwartych, zamkniętych, konferencji i kongresów ogólnopolskich
 • ok. 15 tys. klientów instytucjonalnych - szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i samorządów
 • ponad 60% klientów uczestniczących w szkoleniach wielokrotnie
 • średni wynik ewaluacji szkoleń na poziomie 4,8 w 5 stopniowej skali
 • ok. 7 tys. uczestników szkoleń zdalnych (w latach 2020-2022)

W obszarach:

Kongresy i konferencje ogólnopolskie:

Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców
Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Ważne informacje: