Praktyczne szkolenie dotyczące zależności pomiędzy „wynoszeniem z lekcji” a „ślęczeniem nad pracą domową”, w kontekście procesów uczenia się, zapamiętywania, motywacji i kreatywności ucznia, a także inspiracji własnej nauczyciela do pracy dydaktycznej

Więcej informacji

Praktyczne szkolenie mające na celu przygotowanie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe do wdrożenia (od 1 września 2019 r.) zmian w organizacji i funkcjonowaniu wszystkich typów szkół zawodowych

Więcej informacji

Przykładowe szkolenia członków rad pedagogicznych i na zlecenie organów prowadzących

 • „Stres poligonowy” w pracy dyrektora szkoły, czyli jak skutecznie zarządzać własnym stresem (m.in. w sytuacji kryzysowej)
 • Nowa podstawa programowa w szkole podstawowej
 • Nowe ramowe plany nauczania w liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia
 • Zmiany w kształceniu zawodowym we wszystkich typach szkół i placówek zawodowych
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Skuteczność dydaktyczna nauczyciela, czyli jak się inspirować i rozbudzić na nowo pasję nauczania
 • Organizacja zajęć, imprez , wycieczek i wyjść grupowych w nowym roku szkolnym oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w świetle nowych przepisów
 • Zmiany w Karcie Nauczyciela w roku szkolnym 2018/2019 (w tym m. in.: ocena pracy nauczyciela, awans zawodowy)
 • Organizacja nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły/przedszkola/placówki oświatowej w roku szkolnym 2018/2019 (z uwzględnieniem zmian obowiązujących od września 2018 roku)
 • Uczeń trudny czy zagubiony nauczyciel? Na czym bazować, jak planować działania wychowawcze, gdzie szukać wsparcia, jak rozwiązywać problemy?
 • Cyfrowe zagrożenia i uzależnienia. Korzystanie z mediów społecznościowych. Bezpieczeństwo w sieci
 • Budowanie autorytetu nauczyciela. Kreowanie wizerunku i oddziaływanie wychowawcze zwiększające szacunek uczniów
 • Profilaktyka zachowań samobójczych, autoagresji i zaburzeń emocjonalnych uczniów
 • Fonoholizm - nałogowe korzystanie ze smartfonów jako przejaw e-uzależnienia. Nowe wyzwanie dla szkolnej profilaktyki uzależnień
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów – metoda konstruktywnej konfrontacji
Więcej tematów
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl