Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00

Online i stacjonarne:

 • Awans zawodowy nauczyciela od 1 września 2022
 • Depresja u dzieci i młodzieży. Kiedy i jak reagować? Na co zwrócić uwagę? Jak wspierać ucznia z depresją? Praktyczny poradnik dla nauczyciela
 • Dobrostan nauczycieli. Jak zadbać o siebie w trudnych czasach?
 • Jak zadbać o cyfrową higienę? Profilaktyka e-uzależnień nasilonych przez pandemię
 • Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły od 1 września 2022
 • O co ci chodzi? - efektywna komunikacja na czterech płaszczyznach
 • Odpowiedzialność prawna nieletnich w zakresie nowych uregulowań prawnych w praktyce szkolnej
 • Psychologiczne aspekty pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem-cudzoziemcem w klasie mieszanej. Problemy, wyzwania, praktyczne rozwiązania
 • Prawo oświaty niepublicznej
 • Prawa i obowiązki ucznia cudzoziemskiego w szkole
 • "Skrzynka z narzędziami" na trudne czasy (radzenie sobie z krytyką, stresem, trudnymi emocjami w kryzysie)
 • Wybrane zagadnienia dotyczące zmian w organizacji pracy szkół i przedszkoli od 1 września 2022

W obszarach:

Kongresy i konferencje ogólnopolskie:

Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców
Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Ważne informacje: