Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00

Centrum badawcze prowadzi działania eksperckie i badawcze na rzecz oświaty i organów prowadzących szkoły.

Obszary działania:

Zespół:

  • prof. nz. dr Antoni Jeżowski - twórca Instytutu, specjalista w zakresie ekonomiki oświaty; ekspert EENEE (Sieci Europejskich Specjalistów w zakresie Ekonomiki Edukacji; w przeszłości pracował jako dyrektor szkoły, inspektor oświatowy; przewodniczył sejmikowi samorządowemu; był ekspertem w Programie PHARE-TERM (1994-6); był prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz redaktorem naczelnym miesięcznika Dyrektor szkoły (1995-2003); autor kilkunastu książek i setek artykułów
  • Szymon Więsław - członek Zarządu Instytutu; specjalista w zakresie zarządzania i marketingu; w przeszłości: nauczyciel, nauczyciel akademicki, pracował w firmie VULCAN (jako dyrektor ds. marketingu); absolwent studiów MBA (Notthingham Trent Univercity, Wielkopolska Szkoła Biznesu); autor licznych badań i ekspertyz

Klienci:

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

wyświetl pełną listę

Wybrane projekty badawcze:

  • Zadania dyrektorów szkół i placówek oświatowych (grudzień 2009)
  • Budowa systemu zbierania i analizy edukacyjnych danych statystycznych (marzec 2007, w konsorcjum, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej)
  • Organizacja szkół i zarobki dyrektorów 2006 (styczeń 2007)
  • Niektóre wyniki finansowe placówek oświatowych oraz zarobki nauczycieli w roku 2003 (listopad 2004)
  • Ocena reformy oświatowej w opinii nauczycieli i dyrektorów szkół (wrzesień 2002)