Ewaluacja projektów
(współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej)

Przedmiotem ewaluacji projektu współfinansowanego ze środków UE jest stopień osiągnięcia jego celów (głównie "miękkich"). Zlecenie takiego działania podmiotowi zewnętrznemu gwarantuje:

  • uzyskanie obiektywnych odpowiedzi (zdecydowanie bardziej wiarygodnych dla instytucji pośredniczącej niż ewaluacja zrealizowana przez osoby zatrudnione w projekcie)
  • zewnętrzne spojrzenie na zagadnienia objęte projektem
    (często owocuje ono nowymi pomysłami na przyszłość)

Kontakt

Zainteresowanych ewaluacją projektów
prosimy o kontakt z naszym biurem we Wrocławiu:

Przeprowadziliśmy wiele ewaluacji:

  • Systemu Informacji Oświatowej w projekcie Budowa systemu zbierania i analizy edukacyjnych danych statystycznych - jako członek konsorcjum (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
  • Innowacyjny urzędnik atutem Państwa (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)
  • Alternatywne metody zarządzania placówkami oświatowymi w Gminie Miasto Rzeszów

Zapraszamy również na
szkolenia organizowane przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu