Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00

Kontakt w sprawie oferty
doradczej:

Kongresy

Od samego początku swojego istnienia Instytut prowadzi działalność doradczą w zakresie funkcjonowania oświaty.

W obszarach: