Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00

Kontakt w sprawie oferty
doradczej:

Kongresy

Od samego początku swojego istnienia Instytut prowadzi własne projekty badawcze dotyczące funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Naszym celem jest dostarczenie osobom zainteresowanym efektywnością pracy szkół rzetelnych danych o stanie oświaty w różnych jej obszarach.

Obszary, w których warto prowadzić ww. badania to np.: