Kongres Prawa Oświatowego

KPO

Kongres poświęcony wyłącznie problematyce prawnej, w zakresie regulacji dotyczących oświaty. Dzięki unikalnej formule szkoleniowej pozwala uczestnikom dogłębnie poznać przepisy regulujące funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych oraz funkcjonować na co dzień zgodnie z literą prawa.

W kuluarach kongresu znajdują się stoiska wydawnictw oraz innych firm posiadających w ofercie produkty i usługi dla oświaty.

Dotychczas odbyły się

 • I Kongres Przepisy prawa regulującego życie szkoły/placówki oświatowej (Katowice, 2007)
 • II Kongres Dokumentacja szkoły/placówki oświatowej (Katowice, 2008)
 • III Kongres Kontrola w szkole/placówce (Poznań, 2009)
 • IV Kongres Aktualne zmiany w prawie (Warszawa, 2010)
 • V Kongres Status dyrektora szkoły/placówki oświatowej (Warszawa, 2011)
 • VI Kongres Prawna sytuacja szkoły wobec zagrożeń (Warszawa, styczeń 2013)
 • VII Kongres Aktualne problemy oświaty polskiej (Warszawa, grudzień 2013)
 • VIII Kongres Edukacja prawna w szkole (Wrocław, 2014)
 • IX Kongres Zmiany w prawie oświatowym 2015/2016 (Warszawa, 2015)
 • X Kongres Zmiana ustroju szkolnego (Warszawa, 2016)
 • XI Kongres Szkoła w pierwszym roku nowego ustroju szkolnego (Warszawa, 2017)
 • XII Kongres Nadzór dyrektora nad różnymi obszarami życia szkoły (Warszawa, 2018)
 • XIII Kongres Prawne wyzwania w roku szkolnym 2019/2020 (Warszawa, 2019)

Patroni honorowi

 • Minister Edukacji Narodowej (2013)
 • Śląski Kurator Oświaty (2007)
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego (2013)
 • Prezydent m.st Warszawy (2013)
 • Prezydent Wrocławia (2014)
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji (2010, 2012, 2013, 2014)
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) (2014)

Partnerzy

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2007)
 • Fundacja WPiA UŚ Facultas Iuridica (2007)
 • VULCAN (2007-2013)

Goście Kongresu

 • dr hab. Magdalena Arczewska (Stowarzyszenie Sądów Rodzinnych w Polsce)
 • Przemysława Bakalska (sędzia sądu rodzinnego)
 • Joanna Berdzik (Podsekretarz Stanu MEN)
 • Małgorzata Czapor (dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego Kuratorium Oświaty w Opolu)
 • Anna Dakowicz-Nawrocka (Departament Programów Nauczania i Podręczników MEN)
 • dr Jerzy Grad (Śląski Kurator Oświaty w latach 2002-2006)
 • Piotr Drobek (za-ca dyrektora departamentu w Biurze GIODO)
 • Ewa Halska (Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty)
 • prof. dr hab Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr Antoni Jeżowski (PWSZ w Głogowie)
 • Katarzyna Kościów-Kowalczyk (sędzia Sądu Rejonowego w Złotoryi)
 • Aleksandra Kuźniak (Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie)
 • Marek Michalak (Rzecznik Praw Dziecka)
 • Szymon Osowski (Sieć Obywatelska Watchdog Polska)
 • Angelika Pasek-Gilarska (Fundacja Dzieci Niczyje)
 • Małgorzata Rodzeń (Urząd Miasta Opole)
 • dr Sybillla Stanisławska-Kloc (Uniwersytet Jagielloński)
 • Przemysław Wantuch (Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty)
 • Anna Maria Wesołowska (sędzia, doradca Rzecznika Praw Dziecka i Ministra Sprawiedliwości, SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA TVN)
 • Bogusława Wojtczak (doradca Ministra Edukacji Narodowej)
 • Tomasz Zawiślak (sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia)

Uczestnicy Kongresu

 • dyrektorzy szkół i placówek oświatowych wszelkich typów
 • pracownicy organów prowadzących szkoły
 • wizytatorzy kuratoriów oświaty
 • pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli

Przykładowe tematy szkoleń zamkniętych dla dyrektorów i nauczycieli (stacjonarnych i zdalnych)

 • Budowanie relacji z uczniami przez internet
 • "Feniks z popiołów" - trening relaksacyjno-uważnościowy dla osób zarządzających
 • Finansowanie zadań oświatowych
 • Jak radzić sobie z emocjami (własnymi, uczniów i ich rodziców) w czasie kryzysu?
 • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w komunikacji? Garść skutecznych narzędzi asertywnych
 • Jak słuchać, żeby zrozumieć - techniki aktywnego słuchania
 • Jak stawiać sobie realne cele i kształtować nowe nawyki?
 • Jak wspierać dzieci przez telefon lub internet – specyficzne umiejętności w kontakcie zdalnym
 • Jak wspierać rodziców w dobie pandemii i po jej zakończeniu?
 • Jak zadawać sobie i uczniom inspirujące pytania?
 • Kompetencje skutecznego wychowawcy w sytuacji zdalnego kontaktu z klasą 1-3/4-6/7-8
 • Nadużywanie nowych technologii. Jak w sposób odpowiedni zadbać o higienę cyfrową w trakcie zdalnego nauczania?
 • O co Ci chodzi? - efektywna komunikacja na czterech płaszczyznach (Dawid Bałutowski)
 • Odpowiedzialność prawna dyrektorów i nauczycieli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświty
 • Organizacja roku szkolnego 2020/2021
 • Samoregulacja emocjonalna w pracy dyrektora kluczem do radzenia sobie z wyzwaniami zawodowymi i osobistymi i kształtowania profesjonalnego wizerunku
 • "Stres poligonowy" w pracy dyrektora i radzenie sobie z nim - profilaktyka wypalenia zawodowego w codzienności pełnej wyzwań
 • Z jakimi zachowaniami uczniów po pandemii możemy się zetknąć i jak sobie z nimi radzić?
Więcej tematów
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00, 500 039 695 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl