Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00
Kongres Prawa Oświatowego

Data i miejsce kongresu

Data: 10-13.10.2022
(4 moduły; godz. 17.00-19.00)
Miejsce: online (Zoom)

XVI Kongres Prawa Oświatowego odbędzie się w formule zdalnej i będzie obejmował 4 poniższe spotkania, które mogą Państwo wybrać pojedynczo lub zapisać się na wszystkie.

Zajęcia odbędą się w godz. 17.00-19.00, w formie wykładów i konsultacji z prowadzącym, na platformie Zoom. Każdy uczestnik otrzyma link dostępowy do poszczególnych modułów kongresowych, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie o udziale. Koszt uczestnictwa w kongresie to 550 zł brutto (udział we wszystkich modułach) lub 190 zł brutto (udział w pojedynczym module).

MODUŁ I (10 października 2022 r., w godz. 17.00-19.00)

Bez konfliktów się nie da. Jak reagować na sytuacje konfliktowe w szkole?

 • Jak reagować na konflikty w zespole? Model dysfunkcji w pracy zespołu
 • Konflikty rozwiązywalne i nierozwiązywalne – koło konfliktów Ch. Moore’a
 • Od unikania do współpracy – pięć styli funkcjonowania w konflikcie
 • Zadaniowe i piętnujące podejście do konfliktów
 • Mediacje i negocjacje oparte na potrzebach
 • Podstawowe narzędzia: technika zamiany stanowisk na potrzeby i oddzielanie ludzi od problemów
 • Techniki mediacyjne: aktywne słuchanie, klaryfikacje, studzenie emocji, pytania pogłębiające
 • Model 5 kroków rozwiązywania konfliktów

Dawid Bałutowski (psycholog, certyfikowany trener biznesu i umiejętności interpersonalnych, coach; autor wielu autorskich programów rozwojowych, w tym projektu „8 filarów mądrego życia”; autor książek: „Jak oglądać filmy z młodzieżą. Film fabularny w psychoedukacji, terapii, profilaktyce”, "O co Ci chodzi? Praktyczny przewodnik po komunikacji interpersonalnej)

MODUŁ II (11 października 2022 r., w godz. 17.00-19.00)

Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły od 1 września 2022

 • Ocena pracy nauczyciela w kontekście nowych przepisów oraz powiązanie oceny pracy z awansem zawodowym
 • Kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły
 • Zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczyciela
 • Nauczyciel początkujący: forma nawiązania stosunku pracy z nauczycielem rozpoczynającym pracę w szkole, czas trwania przygotowania do zawodu
 • Zadania mentora i dyrektora szkoły w okresie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu
 • Warunki, które musi spełnić nauczyciel, aby uzyskać odpowiedni stopień awansu zawodowego
 • Przepisy przejściowe

Bogusława Wojtczak (wieloletni dyrektor szkoły, ekspert prawa oświatowego, doradca ministra edukacji (w 2013 r.), wykładowca na studiach zarządzania oświatą,  egzaminator OKE, autorka wielu artykułów o tematyce oświatowej, komentarzy, analiz, procedur, wzorów oraz książki „Prawo oświaty niepublicznej”, trener i psychoterapeuta Gestalt)

MODUŁ III (12 października 2022 r., w godz. 17.00-19.00)

Odpowiedzialność prawna nieletnich w zakresie nowych uregulowań prawnych w praktyce szkolnej

 • Zmiany w odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzieży i ich konsekwencje proceduralne
 • Nowe kompetencje dyrektora w zakresie stosowania środków oddziaływania wychowawczego wobec uczniów i wychowanków oraz ich standardy wymagane przy współpracy z rodzicami i innymi podmiotami (m.in. Sądy, Policja, Straż Graniczna itp.)
 • Konsekwencje prawne stosowania nowych uregulowań w odniesieniu do prawa karnego, cywilnego i administracyjnego (z uwzględnieniem koniecznych zmian w obiegu dokumentacji)
 • Praktyczne wskazówki dotyczące realnych możliwości dostosowania nowych wymogów prawnych do dotychczasowej pracy szkoły

Sebastian Korecki (policjant z 25 letnim stażem pracy, od wielu lat współpracuje z szkołami jako koordynator ds. nieletnich i patologii, prawnik, dyplomowany wykładowca, prowadzi szkolenia w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości małoletnich, psycholog interwencyjny w zakresie sytuacji kryzysowych)

MODUŁ IV (13 października 2022 r., w godz. 17.00-19.00)

Wybrane zagadnienia dotyczące zmian w organizacji pracy szkół i przedszkoli od 1 września 2022

 • Zatrudnienie specjalistów według nowych standardów, w szczególności ustalenie kwalifikacji i zadań pedagoga specjalnego (w tym w okresie przejściowym)
 • Ustawa Karta Nauczyciela – zmiany dotyczące nowych obowiązków nauczycieli w ramach czasu pracy, zmiany w zasadach zatrudnienia, jednorazowe świadczenie na start
 • Niektóre zmiany w ustawie Prawo Oświatowe - organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szkołach publicznych i niepublicznych (w tym w indywidualnym nauczaniu) oraz związane z tym zmiany w statutach
 • Nowelizacja przepisów w sprawie organizacji kształcenia dzieci i młodzieży z Ukrainy
 • Zmiany w ocenianiu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe

Bogusława Wojtczak (wieloletni dyrektor szkoły, ekspert prawa oświatowego, doradca ministra edukacji (w 2013 r.), wykładowca na studiach zarządzania oświatą,  egzaminator OKE, autorka wielu artykułów o tematyce oświatowej, komentarzy, analiz, procedur, wzorów oraz książki „Prawo oświaty niepublicznej”, trener i psychoterapeuta Gestalt)

 • W trakcie poniższej rejestracji prosimy w każdym przypadku koniecznie zaznaczyć opcję na formularzu zgłoszeniowym: Proszę o wystawienie faktury.
 • Jeżeli chcą wziąć Państwo udział w kilku wybranych modułach (ale nie w całym kongresie) prosimy o ponowne wypełnienie odpowiedniego formularza.
 • W wypadku zgłoszeń grupowych oferujemy rabaty: 10% przy zapisie do 5 osób włącznie oraz 15% przy zapisie od 6 os. Prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem w celu otrzymania specjalnego kodu rabatowego, do wpisania w formularzu zgłoszeniowym. Rabaty nie sumują się.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie kongresu.