Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00
Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Data i miejsce konferencji

Data: 16-17.03.2021
(2 moduły)
Miejsce: online (Zoom)

XII Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych, w związku z sytuacją pandemiczną, odbędzie się w tym roku w formie zdalnej. Będzie obejmowała 2 poniższe spotkania, które mogą Państwo wybrać pojedynczo lub zapisać się na wszystkie.

Zajęcia będą się odbywały każdorazowo w godz. 17.00-19.00, w formie wykładu i konsultacji z prowadzącym, na platformie Zoom. Każdy uczestnik otrzyma link dostępowy do poszczególnych modułów konferencyjnych, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie o udziale. Koszt uczestnictwa w konferencji to 250 zł brutto (udział we wszystkich modułach) lub 150 zł brutto (udział w pojedynczym module).

MODUŁ I (16.03.2021)

(Re)integracja zespołu klasowego i kształtowanie relacji między uczniami po powrocie do kontaktów bezpośrednich w klasie i świetlicy szkolnej

Paweł Pienkiewicz
(psycholog, psycholog szkolny, trener, terapeuta rodzinny)

 • Klasa, grupa, zespół – co jest czym, co czym nie jest i jakie są warunki integracji?
 • Po co ta integracja, czyli o znaczeniu rozwojowym społecznych doświadczeń dzieci na poszczególnych etapach życia
 • Czteroczynnikowy model kompetencji społecznych uczniów – rozpoznawanie deficytów i rozwijanie potencjału
 • Trening Umiejętności Społecznych – uspołecznianie i profilaktyka zachowań agresywnych
 • Pomiędzy umiejętnościami społecznymi a integracją – rola wychowawcy w facylitowaniu procesu grupowego w klasie i świetlicy szkolnej

MODUŁ II (17.03.2021)

Jak radzić sobie z emocjami (własnymi, uczniów i ich rodziców) w czasie kryzysu?

Dawid Bałutowski
(psycholog, certyfikowany trener i coach, autor licznych publikacji i książek z zakresu zarządzania i komunikacji)

 • Czym są i po co nam emocje?
 • Reakcja na kryzys
 • Niekonstruktywne sposoby (nie)radzenia sobie z emocjami
 • Zdrowe zarządzanie emocjami na 3 poziomach - poznawczym, behawioralnym i relacyjnym
 • Konstruktywne wyrażanie emocji - komunikat JA
 • Jak reagować, kiedy inni wyrażają przy nas trudne emocje - odzwierciedlanie, walidacja, zamiana ocen na potrzeby
 • Budowanie pozytywnych relacji poprzez empatię i "głaski"

 • W trakcie poniższej rejestracji prosimy w każdym przypadku koniecznie zaznaczyć opcję na formularzu zgłoszeniowym: Proszę o wystawienie faktury.
 • Jeżeli chcą wziąć Państwo udział w kilku wybranych modułach (ale nie w całej konferencji) prosimy o ponowne wypełnienie odpowiedniego formularza.
 • W wypadku zgłoszeń grupowych oferujemy rabaty: 10% przy zapisie do 5 osób włącznie oraz 15% przy zapisie od 6 os. Prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem w celu otrzymania specjalnego kodu rabatowego, do wpisania w formularzu zgłoszeniowym. Rabaty nie sumują się.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie konferencji.