Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00
Szkolenia zamknięte

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych:

Zachęcamy do przesyłania do nas nie tylko zamówień na realizację szkolenia, ale również informacji o zaobserwowanych problemach lub celach, które chcieliby Państwo osiągnąć za pomocą szkoleń. Informacje takie są bezcenne dla naszych wykładowców. Dzięki nim będą mogli zmodyfikować przekazywane treści i dostosować je precyzyjnie do potrzeb konkretnej grupy odbiorców.

Ośrodek Szkoleniowy Instytutu oferuje szeroki zakres takich szkoleń. Nasi eksperci, praktycy z wieloletnim doświadczeniem w oświacie, są w stanie zrealizować je praktycznie w dowolnym miejscu w kraju (w formule stacjonarnej lub zdalnej - jako warsztat lub webinar).

Obszerny wybór referencji wystawionych przez uczestników naszych szkoleń znajdą Państwo tutaj.

Szkolenia psychologiczne (stacjonarne i online):

 • Anoreksja - moja przyjaciółka, czyli o zaburzeniach odżywiania u dzieci i młodzieży nasilonych przez pandemię
 • Budowanie relacji z uczniami przez internet
 • Cyfrowe zagrożenia i uzależnienia, korzystanie z mediów społecznościowych, fonoholizm
 • Depresja u dzieci i młodzieży. Kiedy i jak reagować? Na co zwrócić uwagę? Jak wspierać ucznia z depresją? Praktyczny poradnik dla nauczyciela
 • Depresja uczniów jako skutek przeżywanych traum we wczesnym dzieciństwie a zachowania autodestrukcyjne - samookaleczenia, samobójstwa
 • Dobrostan nauczycieli. Jak zadbać o siebie w trudnych czasach?
 • Jak działać efektywnie i bez wysiłku? Kształtowanie konstruktywnych nawyków
 • Jak pandemia zmienia ucznia? Aktualne wyzwania dla wychowawców i pedagogów szkolnych
 • Jak przygotować wciągające lekcje online?
 • Jak radzić sobie z hejtem i jawną nieżyczliwością?
 • Jak radzić sobie z emocjami (własnymi, uczniów i ich rodziców) w czasie kryzysu?
 • Jak słuchać, żeby zrozumieć - techniki aktywnego słuchania
 • Jak stawiać sobie realne cele i kształtować nowe nawyki?
 • Jak wspierać dzieci przez telefon lub internet – specyficzne umiejętności w kontakcie zdalnym
 • Jak wspierać rodziców w dobie pandemii i po jej zakończeniu?
 • Jak zadawać sobie i uczniom inspirujące pytania
 • Jak zadbać o siebie i rozmówcę w trakcie trudnej rozmowy - skuteczne techniki komunikacyjne
 • Kompetencje skutecznego wychowawcy w sytuacji zdalnego kontaktu z klasą
 • (Nie)ocenieni - jak ocenianie uczniów niszczy ich motywację, samoocenę i relacje w klasie
 • O co Ci chodzi? - efektywna komunikacja na czterech płaszczyznach
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - dostosowanie wymagań edukacyjnych z uwzględnieniem różnych rodzajów niepełnosprawności
 • Powrót do szkoły - jak bezpiecznie wrócić do normalności?
 • (Re)integracja zespołu klasowego i kształtowanie relacji między uczniami po powrocie do kontaktów bezpośrednich w klasie
 • Skuteczna komunikacja z uczniem i rodzicem w szkole
 • Wsparcie ucznia z problememami z identyfikacją tożsamości płciowej
 • Zdalne lekcje mogą być ciekawe! Sprawdzone metody, narzędzia, techniki
 • Z jakimi zachowaniami uczniów po pandemii możemy się zetknąć i jak sobie z nimi radzić?
Pełna lista tematów

Inne szkolenia (stacjonarne i online; np. prawne):

 • Bezpieczeństwo uczniów w szkole – zadania i obowiązki oraz odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela, procedury w sytuacjach kryzysowych
 • Kształcenie hybrydowe i na odległość. Obowiązki i odpowiedzialność prawna nauczycieli
 • Jak zadbać o cyfrową higienę? Profilaktyka e-uzależnień nasilonych przez pandemię
 • Podstawa programowa a kształtowanie kompetencji kluczowych
 • Praca z uczniem o specyficznych umiejętnościach uczenia się - dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia - dostosowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z przepisami prawa oświatowego
 • Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - przeprowadzenie WOPFU i opracowanie IPETU – zgodnie z przepisami prawa oświatowego
Pełna lista tematów

Jeżeli będą Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o przesłanie wstępnego zapytania o szkolenie (za pomocą poniższego przycisku lub na adres e-mail). Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem w celu uzgodnienia szczegółów organizacyjnych i merytorycznych. W zapytaniu prosimy zamieścić:

 • tematykę szkolenia
 • cele szkolenia lub zdiagnozowany problem
 • dane teleadresowe placówki
 • dane osoby kontaktowej
 • preferowany termin/okres realizacji
 • preferowaną godzinę rozpoczęcia zajęć
 • przewidywaną liczbę uczestników
 • preferowaną formę szkolenia (zdalne/stacjonarne)
 • nazwę platformy online, z której Państwo już korzystali