Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00
Konferencja Instytutu Badań w Oświacie

Data i miejsce szkolenia

Data:
30.08.2022 (17.00-19.00)
Miejsce: online (Zoom)

Awans zawodowy nauczyciela od 1 września 2022

Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli, dyrektorów szkół (publicznych i niepublicznych) oraz przedstawicieli organów prowadzących ze zmianami w ustawie Karta Nauczyciela, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • nowych regulacji w zakresie awansu zawodowego nauczycieli
 • form zatrudniania nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole
 • okresu przejściowego (łączącego dotychczasowe i nowe przepisy)

Zajęcia, prowadzone przez Bogusławę Wojtczak, odbędą się w godz. 17.00-19.00, na platformie Zoom, w formie wykładu i konsultacji z prowadzącym. Każdy uczestnik otrzyma link dostępowy do szkolenia, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie o udziale. Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 190 zł brutto.

Bogusława Wojtczak

 • autorka książki „Prawo oświaty niepublicznej”
 • nauczyciel, wieloletni dyrektor szkoły, szkoleniowiec, doradca ministra edukacji (w 2013 r.)
 • wykładowca na studiach zarządzania oświatą
 • promotor zmian w szkolnictwie zawodowym (certyfikat MEN)
 • egzaminator OKE
 • współpracuje ze szkołami niepublicznymi i zawodowymi w zakresie prawa oświatowego
 • autorka artykułów o tematyce oświatowej, komentarzy, analiz, procedur i wzorów
 • ekspert prawa oświatowego LEX Wolters Kluwer
 • członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty
 • trener i psychoterapeuta Gestalt

30.08.2022 (w godz. 17.00-19.00)

Awans zawodowy nauczyciela od 1 września 2022

 • Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole: forma nawiązania stosunku pracy, czas trwania przygotowania do zawodu, obowiązki w okresie odbywania przygotowania do zawodu
 • Zadania mentora i dyrektora szkoły w okresie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu
 • Nadanie stopnia nauczyciela mianowanego: spełnienie warunków określonych w przepisach, w tym wymagań kwalifikacyjnych
 • Nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego
 • Wpływ uzyskania stopni awansu zawodowego na formę zatrudnienia, w tym rozwiązanie umowy o pracę z mocy prawa
 • Przepisy przejściowe

 • W trakcie poniższej rejestracji prosimy w każdym przypadku koniecznie zaznaczyć opcję na formularzu zgłoszeniowym: Proszę o wystawienie faktury.
 • W wypadku zgłoszeń grupowych oferujemy rabaty: 10% przy zapisie do 5 osób włącznie oraz 15% przy zapisie od 6 os. Prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem w celu otrzymania specjalnego kodu rabatowego, do wpisania w formularzu zgłoszeniowym. Rabaty nie sumują się.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie konferencji.