Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00
Konferencja Instytutu Badań w Oświacie

Data i miejsce konferencji

Data: 02-04.03.2021
(3 moduły)
Miejsce: online (Zoom)

Zapraszamy konferencję pt. Zły nastrój czy depresja? Jak pomóc sobie i uczniom, która odbędzie się w formule zdalnej i będzie obejmowała 3 poniższe spotkania. Mogą je Państwo wybrać pojedynczo lub zapisać się na wszystkie.

Zajęcia będą się odbywały każdorazowo w godz. 17.00-19.00, w formie wykładu i konsultacji z prowadzącym, na platformie Zoom. Każdy uczestnik otrzyma link dostępowy do poszczególnych modułów konferencyjnych, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie o udziale. Koszt uczestnictwa w konferencji to 350 zł brutto (udział we wszystkich modułach) lub 150 zł brutto (udział w pojedynczym module).

MODUŁ I (02.03.2021)

Depresja uczniów jako skutek przeżywanych traum we wczesnym dzieciństwie a zachowania autodestrukcyjne - samookaleczenia, samobójstwa

Ryszard Jabłoński
(suicydolog, współzałożyciel i członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego)

 • Trauma, uraz psychiczny jako awersyjne doświadczenia prowadzące do poważnych następstw psychologicznych
 • Ostry stan pourazowy jako skutek traumy, PTSD jako wynik braku możliwości radzenia sobie z kryzysem
 • Obszary w mózgu dziecka podatne na uszkodzenia w wyniku przeżywanych traum i ich wpływ na stany depresyjne uczniów
 • Depresja jako podstawowe zaburzenie osób podejmujących zachowania autodestrukcyjne

MODUŁ II (03.03.2021)

Jak radzić sobie z emocjami (własnymi, uczniów i ich rodziców) w czasie kryzysu?

Dawid Bałutowski
(psycholog, certyfikowany trener i coach, autor licznych publikacji i książek z zakresu zarządzania i komunikacji)

 • Czym są i po co nam emocje?
 • Reakcja na kryzys
 • Niekonstruktywne sposoby (nie)radzenia sobie z emocjami
 • Zdrowe zarządzanie emocjami na 3 poziomach - poznawczym, behawioralnym i relacyjnym
 • Konstruktywne wyrażanie emocji - komunikat JA
 • Jak reagować, kiedy inni wyrażają przy nas trudne emocje - odzwierciedlanie, walidacja, zamiana ocen na potrzeby
 • Budowanie pozytywnych relacji poprzez empatię i "głaski"

MODUŁ III (04.03.2021)

Depresja u dzieci i młodzieży. Kiedy i jak reagować? Na co zwrócić uwagę? Jak wspierać ucznia z depresją? Przykłady z praktyki klinicznej

Paulina Miłkowska-Pindor
(lekarz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, terapeuta poznawczo-behawioralny)

 • Co nauczyciel powinien wiedzieć o zaburzeniach depresyjnych u dzieci i młodzieży?
 • Przykłady z praktyki klinicznej funkcjonowania dziecka i nastolatka z depresją
 • Co powinno zaniepokoić nauczyciela/pedagoga pracującego z młodzieżą?
 • Jak reagować na zgłaszane przez dziecko lub nastolatka myśli samobójcze?
 • Co pandemia zmieniła w kondycji psychicznej dzieci i młodzieży?

 • W trakcie poniższej rejestracji prosimy w każdym przypadku koniecznie zaznaczyć opcję na formularzu zgłoszeniowym: Proszę o wystawienie faktury.
 • Jeżeli chcą wziąć Państwo udział w kilku wybranych modułach (ale nie w całej konferencji) prosimy o ponowne wypełnienie odpowiedniego formularza.
 • W wypadku zgłoszeń grupowych oferujemy rabaty: 10% przy zapisie do 5 osób włącznie oraz 15% przy zapisie od 6 os. Prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem w celu otrzymania specjalnego kodu rabatowego, do wpisania w formularzu zgłoszeniowym. Rabaty nie sumują się.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie konferencji.