Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00
Konferencja Instytutu Badań w Oświacie

Data i miejsce szkolenia

Data:
14.09.2022 (17.00-19.00)
Miejsce: online (Zoom)

Wybrane zagadnienia dotyczące zmian w organizacji pracy szkół i przedszkoli od 1 września 2022

Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli ze zmianami w przepisach prawa oświatowego, a także ze związanymi z tym nowymi zadaniami oraz konieczną modyfikacją statutów szkół i placówek.

Zajęcia, prowadzone przez Bogusławę Wojtczak, odbędą się w godz. 17.00-19.00, na platformie Zoom, w formie wykładu i konsultacji z prowadzącym. Każdy uczestnik otrzyma link dostępowy do szkolenia, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie o udziale. Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 190 zł brutto.

Bogusława Wojtczak

 • autorka książki „Prawo oświaty niepublicznej”
 • nauczyciel, wieloletni dyrektor szkoły, szkoleniowiec, doradca ministra edukacji (w 2013 r.)
 • wykładowca na studiach zarządzania oświatą
 • promotor zmian w szkolnictwie zawodowym (certyfikat MEN)
 • egzaminator OKE
 • współpracuje ze szkołami niepublicznymi i zawodowymi w zakresie prawa oświatowego
 • autorka artykułów o tematyce oświatowej, komentarzy, analiz, procedur i wzorów
 • ekspert prawa oświatowego LEX Wolters Kluwer
 • członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty
 • trener i psychoterapeuta Gestalt

14.09.2022 (w godz. 17.00-19.00)

Wybrane zagadnienia dotyczące zmian w organizacji pracy szkół i przedszkoli od 1 września 2022

 • Zatrudnienie specjalistów według nowych standardów, w szczególności ustalenie kwalifikacji i zadań pedagoga specjalnego (w tym w okresie przejściowym)
 • Ustawa Karta Nauczyciela – zmiany dotyczące nowych obowiązków nauczycieli w ramach czasu pracy, zmiany w zasadach zatrudnienia, jednorazowe świadczenie na start
 • Niektóre zmiany w ustawie Prawo Oświatowe - organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szkołach publicznych i niepublicznych (w tym w indywidualnym nauczaniu) oraz związane z tym zmiany w statutach
 • Nowelizacja przepisów w sprawie organizacji kształcenia dzieci i młodzieży z Ukrainy

 • W trakcie poniższej rejestracji prosimy w każdym przypadku koniecznie zaznaczyć opcję na formularzu zgłoszeniowym: Proszę o wystawienie faktury.
 • W wypadku zgłoszeń grupowych oferujemy rabaty: 10% przy zapisie do 5 osób włącznie oraz 15% przy zapisie od 6 os. Prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem w celu otrzymania specjalnego kodu rabatowego, do wpisania w formularzu zgłoszeniowym. Rabaty nie sumują się.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie konferencji.

<