Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00
Konferencja Instytutu Badań w Oświacie

Data i miejsce konferencji

Data:
20.05.2021
21.05.2021
[2 moduły]
Miejsce: online (Zoom)

Zapraszamy na konferencję pt. Uczniowie i rodzice po pandemii. Oczekiwania, problemy, wsparcie, która odbędzie się w formule zdalnej i będzie obejmowała 2 poniższe spotkania, które mogą Państwo wybrać pojedynczo lub zapisać się na wszystkie.

Zajęcia będą się odbywały każdorazowo w godz. 17.00-19.00, w formie wykładu i konsultacji z prowadzącym, na platformie Zoom. Każdy uczestnik otrzyma link dostępowy do poszczególnych modułów konferencyjnych, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie o udziale. Koszt uczestnictwa w konferencji to 250 zł brutto (udział we wszystkich modułach) lub 150 zł brutto (udział w pojedynczym module).

Tomasz Kołodziejczyk

 • socjolog, wychowawca, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • współzałożyciel Pracowni Alternatywnego Wychowania w Łodzi, współautor programów „Spójrz Inaczej” i „Spójrz inaczej na agresję”
 • od wielu lat wspiera, szkoli i superwizuje wychowawców i nauczycieli, zwłaszcza w obszarach uczenia umiejętności psychospołecznych, rozwiązywania problemów wychowawczych, prowadzenia klasy, pracy wokół agresji i przemocy, uzależnień behawioralnych oraz coachingu nauczycielskiego
 • pracuje w Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie oraz Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Łodzi

MODUŁ I (20.05.2021)

Z jakimi zachowaniami uczniów po pandemii możemy się zetknąć i jak sobie z nimi radzić?

 • Sytuacja psychologiczna uczniów w czasie pandemii i po jej zakończeniu
 • Wpływ pandemii na zachowania uczniów – problemowe używanie urządzeń, zaburzenie relacji z rówieśnikami, zachowania agresywne (hejt), trudność w regulowaniu emocji, niezadowolenie, brak poczucia bezpieczeństwa/wycofanie, rozdrażnienie, niepewność, problemy adaptacyjne, epizod depresyjny, kłopoty z zasypianiem
 • Sposoby rozwiązywania sytuacji problemowych, zasady przeprowadzenia dobrej rozmowy z uczniem
 • Reintegracja do zespołu klasowego – w jaki sposób i o czym rozmawiać z uczniami
 • Wspólne wypracowanie rozwiązań możliwych do zastosowania w codziennej pracy

MODUŁ II (21.05.2021)

Jak wspierać rodziców w dobie pandemii i po jej zakończeniu?

 • Sytuacja psychologiczna rodziców i uczniów w czasie zdalnego nauczania
 • Najczęstsze trudności rodziców – brak umiejętności korzystania z nowoczesnej technologii, niepewna sytuacja na rynku pracy, obawa o zdrowie swoje oraz całej rodziny, łączenie roli rodzica i nauczyciela, problemy w utrzymaniu poprawnych relacji z dzieckiem
 • Techniki komunikacyjne ułatwiające nawiązanie poprawnych kontaktów z rodzicami i współpracę nauczyciel-rodzic
 • Budowanie zaufania, akceptacji i partnerstwa w relacjach nauczyciel-rodzic
 • Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych – niechęć i obawa wobec zmian, syndromy depresyjne, przemoc w rodzinie, uzależnienie rodzica/rodziców, bezradność

 • W trakcie poniższej rejestracji prosimy w każdym przypadku koniecznie zaznaczyć opcję na formularzu zgłoszeniowym: Proszę o wystawienie faktury.
 • Jeżeli chcą wziąć Państwo udział w kilku wybranych modułach (ale nie w całej konferencji) prosimy o ponowne wypełnienie odpowiedniego formularza.
 • W wypadku zgłoszeń grupowych oferujemy rabaty: 10% przy zapisie do 5 osób włącznie oraz 15% przy zapisie od 6 os. Prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem w celu otrzymania specjalnego kodu rabatowego, do wpisania w formularzu zgłoszeniowym. Rabaty nie sumują się.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie konferencji.