Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00
PKiP

Najstarsze, cykliczne spotkanie środowiska pedagogów i psychologów pracujących w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, poświęcone aktualnym problemom środowiska. Kongres składa się z wykładów plenarnych, wygłaszanych przez wybitnych przedstawicieli świata nauki, sesji tematycznych (warsztatów), ułatwiających wymianę myśli i pomysłów między uczestnikami oraz dyskusji panelowych, w czasie których politycy, urzędnicy, naukowcy mogą skonfrontować swoje idee z rzeczywistością oraz oczekiwaniami i potrzebami praktyków. Od 2020 roku kongres odbywa się w formule zdalnej.

Dotychczasowe edycje

 • I Kongres Przejawy i źródła problemów wychowawczych w szkole i przedszkolu (Warszawa, 2007)
 • II Kongres Szkoła dla rodziców - rodzice dla szkoły (Warszawa, 2008)
 • III Kongres Uczeń w toksycznym środowisku (Warszawa, 2009)
 • IV Kongres Jak wspierać zagubionego ucznia (Warszawa, 2010)
 • V Kongres Zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Agresja w szkole (Warszawa, 2011)
 • VI Kongres Trudne sytuacje w życiu ucznia (Warszawa, 2012)
 • VII Kongres Wczesna diagnoza zagrożeń (Warszawa, 2013)
 • VIII Kongres Wsparcie ucznia sprawiającego kłopoty wychowawcze (Wrocław, 2014)
 • IX Kongres Od stereotypów do agresji (Warszawa, 2015)
 • X Kongres Depresja, smutek oraz lęk dzieci i młodzieży (Warszawa, 2016)
 • XI Kongres Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w nowym ustroju szkolnym/Agresja w szkole (Warszawa, 2017)
 • XII Kongres Między uczniami, rodzicami a nauczycielami (Katowice, 2018)
 • XIII Kongres Zagrożenia wczesnej adolescencji (Warszawa, 2019)
 • XIV Kongres Pedagogiczne i psychologiczne problemy w warunkach kryzysu, pandemii i edukacji zdalnej (Online, 2020)
 • XV Kongres Jak pandemia zmienia szkołę? Aktualne wyzwania dla pedagogów i psychologów szkolnych (Online, 2021)
 • XVI Kongres Sytuacje konfliktowe i zachowania prowokacyjne w szkole (Online, 2022)
 • XVII Kongres Wychowanie przy ekranie. Współpraca z rodzicami. Odporność psychiczna uczniów (Online, 2023)

👉 Zobacz ostatnią edycję

Patroni honorowi

 • Minister Edukacji Narodowej (2007, 2008, 2009, 2012)
 • Mazowiecki Kurator Oświaty (2009, 2010)
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego (2008, 2009, 2010, 2012)
 • Prezydent m. st. Warszawy (2007, 2008, 2009, 2010)
 • Prezydent Wrocławia (2014)
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji (2012, 2013, 2014, 2015)
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) (2014, 2015)

Goście

 • profesorowie - Elżbieta Dryll, Maria Dudzikowa, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Zbigniew Izdebski, Maria Ledzińska, Joanna Papuzińska-Beksiak, Dorota Turska, Tomasz Wolańczyk, Marta Bogdanowicz
 • politycy - Iwona Guzowska (posłanka na Sejm), Krystyna Szumilas (jako Przewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży), Stanisław Sławiński (jako Sekretarz Stanu w MEN), Włodzimierz Paszyński (jako Wiceprezydent Warszawy), Marek Michalak (Rzecznik Praw Dziecka)
 • eksperci, psychologowie, psychoterapeuci i trenerzy, czyli przedstawiciele:
 • wyższych uczelni (np.: dr Jacek Pyżalski - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, dr Marek Kaczmarzyk - Uniwersytet Śląski, dr n. med. Witold Pawliczuk - Warszawski Uniwesytet Medyczny)
 • wielu instytucji oraz organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i młodzieży (np.: Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Polskie Stowarzyszenie Kreatywności, Instytut Dobrej Edukacji, Centrum CBT)Fundacja Promyk Słońca, Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG, Centrum Pozytywnej Edukacji)
 • sądów oraz mediów m.in.: Anna Maria Wesołowska (sędzia, doradca Rzecznika Praw Dziecka i Ministra Sprawiedliwości, SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA TVN), Dorota Zawadzka (psycholog rozwojowy, doradca Rzecznika Praw Dziecka, SUPERNIANIA TVN).

Uczestnicy

 • czynni zawodowo pedagodzy i psychologowie, pracujący w szkołach wszelkich typów i przedszkolach w całej Polsce
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli
 • przedstawiciele organów prowadzących szkoły
 • wizytatorzy kuratoriów oświaty