Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00
Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Data i miejsce kongresu

Data: 23-25.11.2022
(17.00-19.00; 3 moduły)
Miejsce: online (Zoom)

XVI Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych odbędzie się w formule zdalnej i będzie obejmował 3 poniższe spotkania, które mogą Państwo wybrać pojedynczo lub zapisać się na wszystkie.

Zajęcia odbędą się w godz. 17.00-19.00, w formie wykładu i konsultacji z prowadzącym, na platformie Zoom. Każdy uczestnik otrzyma link dostępowy do poszczególnych modułów kongresowych, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie o udziale. Koszt uczestnictwa w kongresie to 450 zł brutto (udział we wszystkich modułach) lub 190 zł brutto (udział w pojedynczym module).

MODUŁ I (23 listopada 2022 r., w godz. 17.00-19.00)

Bez konfliktów się nie da. Jak reagować na sytuacje konfliktowe w szkole?

 • Jak reagować na konflikty w zespole? Model dysfunkcji w pracy zespołu
 • Konflikty rozwiązywalne i nierozwiązywalne – koło konfliktów Ch. Moore’a
 • Od unikania do współpracy – pięć styli funkcjonowania w konflikcie
 • Zadaniowe i piętnujące podejście do konfliktów
 • Mediacje i negocjacje oparte na potrzebach
 • Podstawowe narzędzia: technika zamiany stanowisk na potrzeby i oddzielanie ludzi od problemów
 • Techniki mediacyjne: aktywne słuchanie, klaryfikacje, studzenie emocji, pytania pogłębiające
 • Model 5 kroków rozwiązywania konfliktów

Dawid Bałutowski (psycholog, certyfikowany trener biznesu i umiejętności interpersonalnych, coach; autor wielu autorskich programów rozwojowych, w tym projektu „8 filarów mądrego życia”; autor książek: „Jak oglądać filmy z młodzieżą. Film fabularny w psychoedukacji, terapii, profilaktyce”, "O co Ci chodzi? Praktyczny przewodnik po komunikacji interpersonalnej)

MODUŁ II (24 listopada 2022 r., w godz. 17.00-19.00)

Mindset - jak nauczyciele mogą wpływać na motywację i samoregulację uczniów?

 • Koncepcja Mindset Carolyn Dweck
 • Różnice pomiędzy postawą „zafiksowaną” i nastawiona na wzrost
 • Konsekwencje obydwu postaw w procesie wychowania i uczenia się
 • Planowanie interwencji wychowawczych i edukacyjnych służących budowie odpowiedniego nastawienia uczniów i wychowanków

Tomasz Kołodziejczyk (terapeuta, socjolog, seksuolog, wychowawca, współautor programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej”, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracuje w Poradni Terapii i Leczenia Uzależnień Monar w Łodzi i Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie)

MODUŁ III (25 listopada 2022 r., w godz. 17.00-19.00)

Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów? Metoda konstrukcyjnej konfrontacji

 • Prowokacja jako szczególny rodzaj zachowań trudnych – specyfika i zakres definicyjny
 • Postawy relacyjne warunkujące predyspozycje nauczyciela do wchodzenia w konfrontację / unikania konfrontacji / „nie wchodzenia na ring” z uczniami w sytuacjach prowokacji z ich strony
 • Model kształtowania wpływu wychowawczego: warunki konieczne i wspomagające
 • Strategie korygujące w oddziaływaniu na ucznia
 • Zakres doświadczeń korygujących realnych w warunkach szkoły
 • Założenia metody Konstruktywnej Konfrontacji Dawida W. Johnsona
 • 6 kroków Konstruktywnej Konfrontacji
 • „Strategie z rękawa” na niewspółpracujących uczniów
 • Ograniczenia i ryzyka stosowania metody Konstruktywnej Konfrontacji

Paweł Pienkiewicz (psycholog, trener warsztatu psychologicznego i treningu interpersonalnego, terapeuta systemowy i rodzinny, logoterapeuta, cerytfikowany Circle of Security Parent Educator)

 • W trakcie poniższej rejestracji prosimy w każdym przypadku koniecznie zaznaczyć opcję na formularzu zgłoszeniowym: Proszę o wystawienie faktury.
 • Jeżeli chcą wziąć Państwo udział w kilku wybranych modułach (ale nie w całym kongresie) prosimy o ponowne wypełnienie odpowiedniego formularza.
 • W wypadku zgłoszeń grupowych oferujemy rabaty: 10% przy zapisie do 5 osób włącznie oraz 15% przy zapisie od 6 os. Prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem w celu otrzymania specjalnego kodu rabatowego, do wpisania w formularzu zgłoszeniowym. Rabaty nie sumują się.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie kongresu.