Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00
Kongres Prawa Oświatowego

Data i miejsce kongresu

Data: 6 kwietnia 2022
(godz. 17.00-19.00)
Miejsce: online (Zoom)

Zapraszamy Państwa na kolejne szkolenie w ramach Kongresu Prawa Oświatowego dla Szkół Niepublicznych, pt. Statut szkoły i placówki niepublicznej. Celem szkolenia jest szczegółowa analiza przepisów, które obowiązują przy opracowywaniu statutu szkoły niepublicznej oraz ich zastosowanie w praktyce. Przedstawione zostaną także przykładowe konstrukcje statutu oraz poszczególnych zapisów, z uwzględnieniem typu szkoły.

Zajęcia odbędą się w formule zdalnej, w godz. 17.00-19.00, w formie wykładu i konsultacji z prowadzącymi, na platformie Zoom. Każdy uczestnik otrzyma link dostępowy do szkolenia, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie o udziale. Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 150 zł brutto.

Bogusława Wojtczak

 • autorka książki „Prawo oświaty niepublicznej”
 • nauczyciel, wieloletni dyrektor szkoły, szkoleniowiec, doradca ministra edukacji (w 2013 r.)
 • wykładowca na studiach zarządzania oświatą
 • promotor zmian w szkolnictwie zawodowym (certyfikat MEN)
 • egzaminator OKE
 • współpracuje ze szkołami niepublicznymi i zawodowymi w zakresie prawa oświatowego
 • autorka artykułów o tematyce oświatowej, komentarzy, analiz, procedur i wzorów
 • ekspert prawa oświatowego LEX Wolters Kluwer
 • członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty
 • trener i psychoterapeuta Gestalt

06.04.2022 (w godz. 17.00-19.00)

Statut szkoły i placówki niepublicznej

 • Podstawa prawna tworzenia oraz nowelizacji statutów w szkole niepublicznej
 • Organy szkoły i zakres ich zadań
 • Organizacja szkoły, w tym organizacja zajęć w ramach kształcenia zawodowego
 • Prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły
 • Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniów
 • Skreślenie ucznia z listy uczniów
 • Zasady przyjmowania uczniów do szkoły
 • Program wychowawczo-profilaktyczny i program doradztwa zawodowego

 • W trakcie poniższej rejestracji prosimy w każdym przypadku koniecznie zaznaczyć opcję na formularzu zgłoszeniowym: Proszę o wystawienie faktury.
 • W wypadku zgłoszeń grupowych oferujemy rabaty: 10% przy zapisie do 5 osób włącznie oraz 15% przy zapisie od 6 os. Prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem w celu otrzymania specjalnego kodu rabatowego, do wpisania w formularzu zgłoszeniowym. Rabaty nie sumują się.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie konferencji.