Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00
Kongres Prawa Oświatowego

Data i miejsce kongresu

Data: 13–14.01.2022
(17.00-19.00; 2 moduły)
Miejsce: online (Zoom)

Zapraszamy Państwa na Kongres Prawa Oświatowego dla Szkół Niepublicznych, który odbędzie się w formule zdalnej. Celem kongresu jest przedstawienie wybranych regulacji prawnych i finansowych dotyczących oświaty niepublicznej i sposobów ich wykorzystania w praktyce. W jego trakcie zostaną uwzględnione także te przepisy dotyczące oświaty publicznej, które należy obowiązkowo stosować w oświacie niepublicznej oraz te, które można stosować, mimo że nie ma takiego obowiązku.

Kongres będzie obejmował 2 poniższe spotkania, które mogą Państwo wybrać pojedynczo lub zapisać się na wszystkie. Zajęcia odbędą się każdorazowo w godz. 17.00-19.00, w formie wykładu i konsultacji z prowadzącymi, na platformie Zoom. Każdy uczestnik otrzyma link dostępowy do poszczególnych modułów kongresowych, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie o udziale. Koszt uczestnictwa w kongresie to 250 zł brutto (udział we wszystkich modułach) lub 150 zł brutto (udział w pojedynczym module).

MODUŁ I (13 stycznia 2022 r., w godz. 17.00-19.00)

Prawo oświaty niepublicznej

 • Czy nadal funkcjonują szkoły z uprawnieniami i bez uprawnień szkół publicznych?
 • Na co powinna szczególną uwagę zwrócić osoba prowadząca szkołę i przedszkole niepubliczne?
 • Które zajęcia muszą, a których nie muszą realizować szkoły i przedszkola niepubliczne?
 • Czy w szkołach niepublicznych powinny być te same organy, które są w szkołach publicznych? Kto ustala zakres ich uprawnień?
 • Czego dotyczy nadzór pedagogiczny kuratora oświaty?
 • Jak powinien sprawować nadzór pedagogiczny dyrektor szkoły lub przedszkola?

Bogusława Wojtczak - autorka książki „Prawo oświaty niepublicznej”; nauczyciel, wieloletni dyrektor szkoły, szkoleniowiec, doradca ministra edukacji w 2013 r.; wykładowca na studiach zarządzania oświatą; promotor zmian w szkolnictwie zawodowym (certyfikat MEN), egzaminator OKE; współpracuje ze szkołami niepublicznymi i zawodowymi w zakresie prawa oświatowego; autorka artykułów o tematyce oświatowej, komentarzy, analiz, procedur i wzorów; ekspert prawa oświatowego LEX Wolters Kluwer, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, trener i psychoterapeuta Gestalt

MODUŁ II (14 stycznia 2022 r., w godz. 17.00-19.00)

Zasady nabywania prawa i wydatkowanie dotacji oświatowej

 • Jakie podmioty są uprawnione do dotacji?
 • Jakie warunki należy spełnić aby nabyć prawo do dotacji?
 • Jakie obowiązki informacyjne spoczywają na szkole lub placówce?
 • Jakie rodzaje wydatków mogą zostać sfinansowane z dotacji?
 • Co to są wydatki bieżące?
 • Wydatki na uczniów objętych kształceniem specjalnym

Agata Piszko - prawnik, członek stowarzyszenia audytorów wewnętrznych IIA Polska; posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania oświatą w samorządzie powiatowym; współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer, Infor, Beck; autorka komentarza do ustawy – Karta Nauczyciela oraz wielu książek o tematyce oświatowej; wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim

 • W trakcie poniższej rejestracji prosimy w każdym przypadku koniecznie zaznaczyć opcję na formularzu zgłoszeniowym: Proszę o wystawienie faktury.
 • Jeżeli chcą wziąć Państwo udział w kilku wybranych modułach (ale nie w całym kongresie) prosimy o ponowne wypełnienie odpowiedniego formularza.
 • W wypadku zgłoszeń grupowych oferujemy rabaty: 10% przy zapisie do 5 osób włącznie oraz 15% przy zapisie od 6 os. Prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem w celu otrzymania specjalnego kodu rabatowego, do wpisania w formularzu zgłoszeniowym. Rabaty nie sumują się.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie kongresu.