Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00
Kongres Prawa Oświatowego

Data i miejsce kongresu

Data: 7–9 grudnia 2021
(17.00-19.00; 3 moduły)
Miejsce: online (Zoom)

Sytuacja społeczna w oświacie i wokół niej jest obecnie trudna. Relacje między różnymi podmiotami są zachwiane, a wzajemne zaufanie członków społeczności szkolnej często mocno ograniczone. W związku z tym, zamiast na XV Kongres Prawa Oświatowego, zapraszamy na Kongres pt. Zarządzanie Relacjami w Szkole. Będzie obejmował 3 poniższe spotkania, w formule zdalnej, które mogą Państwo wybrać pojedynczo lub zapisać się na wszystkie.

Zajęcia będą się odbywały każdorazowo w godz. 17.00-19.00, w formie wykładu i konsultacji z prowadzącym, na platformie Zoom. Każdy uczestnik otrzyma link dostępowy do poszczególnych modułów kongresowych, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie o udziale. Koszt uczestnictwa w kongresie to 400 zł brutto (udział we wszystkich modułach) lub 150 zł brutto (udział w pojedynczym module).

MODUŁ I (7 grudnia 2021 r., w godz. 17.00-19.00)

Posłuszny uczeń - czy tego chcemy? O blaskach i cieniach posłuszeństwa w szkole

 • Czym jest posłuszeństwo? Jak można je rozumieć w psychologii?
 • Konformizm, akceptacja norm, posłuszeństwo - zakres podobieństw i różnic
 • W jakich sytuacjach posłuszeństwo uczniów nam pomaga, a w jakich przeszkadza?
 • Pojęcie posłuszeństwa patologicznego - czy takie zdarza się w szkole?
 • Jak wychować (kształtować) refleksyjnego ucznia i uczennicę?

dr hab. Tomasz Grzyb - psycholog, prof. Uniwersytetu SWPS; zajmuje się psychologią wpływu społecznego; interesuje się także metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami; pracę naukową łączy z praktyką marketingową; prowadzi szkolenia w dziedzinie psychologii społecznej, manipulacji i perswazji; od 2013 roku kształci oficerów NATO i krajów stowarzyszonych w zakresie technik wpływu społecznego; współautor książki "Posłuszni do bólu. O uległości wobec autorytetu w 50 lat po eksperymencie Milgrama"; autor publikacji na temat psychologii wpływu społecznego i mechanizmów ludzkich zachowań w sytuacjach kryzysowych, w tym książki „Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych”; redaktor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, m.in. w „Journal of Applied Psychology” oraz „Marketing i Rynek”; w 2014 roku otrzymał Certificate of Appreciation od Dowództwa Operacji Specjalnych NATO w Afganistanie; na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z metodologii badań psychologicznych i statystyki z wykorzystaniem komputerów oraz eksperymentalnych metod badań percepcji

MODUŁ II (8 grudnia 2021 r., w godz. 17.00-19.00)

Empatia i wrażliwość – wartości i kompetencje przyszłości w szkole

 • Wartości w szkole w oczekiwaniach uczniów, rodziców i nauczycieli
 • Rozwijanie empatii i wrażliwości w szkole – przykłady dobrej praktyki
 • Prawo oświatowe a wychowanie
 • Społeczeństwo kompetencji – wyzwania przyszłości

Agnieszka Jankowska - pasjonatka rozwoju i edukacji, nieustannie poszukująca nowatorskich rozwiązań metodycznych, które przynoszą oczekiwane rezultaty; od 4 lat pełni funkcję dyrektora, a wcześniej wicedyrektora szkoły podstawowej w Ostródzie (w procesie intensywnego rozwoju w projekcie Szkoła dla Innowatora); od lat inspirowana pedagogiką zabawy w PSPiA KLANZA; współtwórczyni warsztatów i studium rozwoju metodycznego dla nauczycieli polonijnych; realizatorka projektu Lokalne inspiracje edukacyjne w Stowarzyszeniu na Rzecz Jakości w Oświacie; współautorka publikacji "Szkoły poza horyzont", pod redakcją Jerzego Hausnera i Magdaleny Jelonek, prezentującej identyfikację i opis wyjątkowych działań szkół, prowadzących do edukacyjnej zmiany

MODUŁ III (9 grudnia 2021 r., w godz. 17.00-19.00)

Kultura feedbacku w szkole - jak poprzez ciągłą informację zwrotną dbać o rozwój i zaangażowanie pracowników?

 • Koniec folwarcznego systemu zarządzania?
 • Model trzech okręgów Adaira - wyniki to nie wszystko
 • Informacja zwrotna a ocena - to nie to samo
 • Dlaczego nie lubimy się uczyć i boimy się krytyki?
 • Jak przekazywać informację zwrotną
 • Jak odbierać informację zwrotną
 • Feedback okresowy i ciągły, kultura feedbacku w szkole
 • Narzędzia do przekazywania informacji zwrotnej: model kanapki, model Von Thuna, model CONNECT

Dawid Bałutowski - psycholog, certyfikowany trener biznesu i umiejętności interpersonalnych, coach; od 2004 roku uczy m. in. pracowników oświaty jak się lepiej komunikować w pracy i życiu osobistym; od 2007 roku współpracuje stale z Instytutem Badań w Oświacie do 2020 roku spędził na salach szkoleniowych ponad 10 000 godzin; specjalizuje się w tematach komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów, wystąpień publicznych, szkoleń menadżerskich i trenerskich; prowadzi autorską Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB; właściciel marki Skillset Dawid Bałutowski i współwłaściciel BCB Szkolenia Coaching; autor wielu autorskich programów rozwojowych, w tym projektu „8 filarów mądrego życia”; autor książek: „Jak oglądać filmy z młodzieżą. Film fabularny w psychoedukacji, terapii, profilaktyce”, "O co Ci chodzi? Praktyczny przewodnik po komunikacji interpersonalnej"

 • W trakcie poniższej rejestracji prosimy w każdym przypadku koniecznie zaznaczyć opcję na formularzu zgłoszeniowym: Proszę o wystawienie faktury.
 • Jeżeli chcą wziąć Państwo udział w kilku wybranych modułach (ale nie w całym kongresie) prosimy o ponowne wypełnienie odpowiedniego formularza.
 • W wypadku zgłoszeń grupowych oferujemy rabaty: 10% przy zapisie do 5 osób włącznie oraz 15% przy zapisie od 6 os. Prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem w celu otrzymania specjalnego kodu rabatowego, do wpisania w formularzu zgłoszeniowym. Rabaty nie sumują się.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie kongresu.