Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00

Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KRS:

0000084731

NIP:

8992435164

REGON:

932704449

Siedziba:

81-874 Sopot, ul M. Reja 13/15