Informacje o spółce

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KRS

0000084731 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Udziałowcy

osoby fizyczne

Kapitał zakładowy

50 000 zł (wpłacony)

Regon

932704449

NIP

899-24-35-164

Siedziba

Sopot

Adres

Instytut Badań w Oświacie
ul. M. Reja 13/15
81-874 Sopot

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00, 500 039 695 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl