Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie

Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie specjalizuje się w książkach poświęconych problemom prawnym i finansowym w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych.

W dorobku Wydawnictwa są takie tytuły jak:

 • Rodzice w szkole. Zadania i uprawnienia (A. Jeżowski)
 • Statut konstytucją szkoły (A. Jeżowski; stan prawny 1 czerwca 2017)
 • Zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej (A. Jeżowski; nakład wyczerpany)
 • Rozważania o pracy rady pedagogicznej (A. Jeżowski, L. Zaleśny; nakład wyczerpany)
 • Decyzje dyrektora szkoły i placówki oświatowej (L. Zaleśny; nakład wyczerpany)
 • Delegowanie uprawnień (E. Halska; nakład wyczerpany)
 • Statut szkoły (A. Jeżowski; nakład wyczerpany)
 • Czas na stowarzyszenie (J. Dżedzyk; nakład wyczerpany)
 • Karta Nauczyciela z omówieniem przepisów towarzyszących (L. Zaleśny; nakład wyczerpany)
 • Finanse w oświacie (A. Jeżowski; nakład wyczerpany)
 • Organizacja szkół i zarobki dyrektorów (raport z badań) (Sz. Więsław; nakład wyczerpany)

Aktualna oferta wydawnicza

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą wydawniczą. Wszystkie dostępne pozycje można zamówić za pośrednictwem naszej witryny. Książki przesyłamy pocztą, a koszty ich wysyłki ponosi wydawnictwo.

Wydajemy książki dla:

 • dyrektorów szkół i placówek oświatowych
 • pracowników organów prowadzących szkoły oraz organów nadzoru pedagogicznego
 • pracowników administracji jednostek oświatowych
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00, 500 039 695 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl